Month: October 2019

Alocaţiile copiilor vor creşte anual din ianuarie 2020

Parlamentul României a votat în unanimitate propunerea mea legislativă de indexare a alocaţiilor de stat pentru copii cu rata inflaţiei. Din 2020, anual, alocaţiile vor creşte pentru a acoperi inflaţia şi pentru a le asigura copiilor o alocaţie cât mai decentă”, a anunţat secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, după ce a trecut de Parlament proiectul de lege iniţiat de el.

De numele lui Robert Sighiartău se leagă şi dublarea alocaţiilor pentru copii, schimbare legislativă care a avut loc în februarie. Atunci s-a reuşit majorarea alocaţiilor de la 84 de lei la 150 de lei pentru copiii de peste 2 ani, iar cei sub această vârstă să beneficieze de o alocaţie de 300 de lei, nu de 200 de lei.

sursa: adevarul.ro


Unele reguli privind actele de stare civilă

Unele reguli privind actele de stare civilă
Acte de stare civilă pentru cetăţeni români aflaţi în străinătate. Au fost modificate şi completate reglementările privind cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, cei care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română, şi anume cu referire la transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă: se precizează unde trebuie mers, termene de rezolvare, acte necesare.Cererea de transcreire/înscriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor mulingve ale actelor de stare civilă se depune, personal, de către titulari sau reprezentanţii legali ai acestora, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România. Pentru minori cererea de transcriere/înscriere poate fi depusă de către unul dintre părinţi sau după caz, de reprezentantul lor legal, iar cei care au împlinit vârsta de 14 pot solicita şi personal.Este reglementat şi regimul certificatelor de naștere/extraselor de naștere/extraselor multilingve ale actelor de naștere emise de autoritățile străine, prin care s-a stabilit o altă filiație decât cea prevăzută de legea română, inclusiv precizarea că acest certificat este valabil doi ani de la data eliberării.Contravenţii. La capitolul din reglementarea de bază privind contravenţiile, prin modificările recente se stabileşte ca neprezentarea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine ofiţerului de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăriei unităţii administrativ-teritoriale/misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României competent, pentru transcrierea/înscrierea în registrele de stare civilă române, în termenele prevăzute de lege, constituie contravenţie sancţionată cu amendă de la 100 la 200 lei.

Aplicarea mentiunilor de divort si deces la Primaria sector 1 Bucuresti


Depunerea pachetului de documente pentru aplicarea mentiunilor de casatorie si divort sau deces se face la primaria sector 1 Bucuresti, la adresa Bd. Maresal Averescu nr. 17.
 Se depun actele pentru mentiune in zilele de luni si miercuri. In cazul in care certificatul de nastere a fost emis de Consulatul Romaniei, starea civila din sector 1 va primi actele pentru mentiune doar in cazul in care a sosit fila consulara la primarie, de obicei dureaza de la 2 luni. Termenul legal de aplicare a mentiunii este de 2 luni.

Aranjăm actele în dosarul pentru redobândirea cetațeniei române – 50 lei

Oferim:
dosar cu șină – gratuit;
formular cerere – gratuit;
verificăm daca sunt toate actele necesare;
aranjăm actele în dosar;
programăm pentru depunerea actelor în România;
preț 50 lei
Serviciul se preseteaza doar pentru cei care vor depune dosarul de redobândirea cetățeniei române în România.

Programare online pentru obtinerea pasaportului Romanesc.

     Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple din Romania pune la dispoziţia cetăţenilor posibilitatea efectuării de programări online în vederea depunerii actelor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi paşapoartelor simple temporare.    Cei care doresc să efectueze o programare online trebuie să acceseze pagina web: www.epasapoarte.ro, fiind necesară introducerea următoarele date: nume, prenume, e-mail, tipul paşaportului sau a serviciului solicitat, număr rezervări (număr persoane) şi opţional anumite detalii. După introducerea datelor, pe adresa de e-mail specificată se va primi un mesaj de confirmare.
* Dacă în decurs de 10 minute nu se face confirmarea, rezervarea va fi ştearsă.
** În cazul în care se face confirmarea se va primi pe e-mail un al doilea mesaj care va conţine pe lăngă data şi ora programării, numărul bonului de ordine şi codul unic, ambele fiind necesare a fi prezentate la ghişeul de preluare a actelor.

Acte stare civila

 Prin actele de stare civila este nevoie sa dovediti ca sunteti descendenti pana la gradul III persoanelor care au avut cetatenie romana, de obicei persoanelor nascute pana in anul 1940 pe teritoriul Romaniei Mari. Actele de stare civila trebuie sa fie emise in limba romana daca persoana este nascuta pe teritoriul R. Moldova sau Romania ori sa fie traduse in limba romana la un traducator autorizat in caz ca este nascuta in alta tara.
       In caz ca actele de stare civila nu sunt emise de oficiul starii civile a Republicii Moldova in limba romana sau sunt emise cu erori atunci se obtin dublicatele  certificatelor de naştere/deces, casatorie eventual divort pentru bunici in caz ca parintii sunt nascuti dupa 1940 (este suficientă o singură linie, spre exemplu: bunicii din partea mamei/tatălui), pentru parinti si personale.     

Duplicatele de stare civila se pot obtine la:

  • la Oficiul stare civilă
    • care deţine actul respectiv;
    • în a cărui rază teritorială sunteţi domiciliaţi, care va executa cererea Dvs. prin intermediul serviciului poştal;
  • la Direcţia audienţă şi eliberarea documentelor a Serviciului Stare Civilă cu sediul – str. Mihai Viteazul, 11/1 etaj 2.

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează de catre oficiul starii civile la solicitare:

  • titularului actului de stare civilă sau în cazuri excepţionale (argumentate în scris) rudelor de gradul I, pe linie dreaptă, ale acestuia;
  • membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptăţite – în cazul cînd titularul actului de stare civilă a decedat;
  • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau declarate incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti, părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare;
  • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

Termenele, costurile eliberării

TermeneCostul
30 zile10 lei
25 zile35 lei
15 zile85 lei
5 zile135 lei
24 ore185 lei
o ora
260 lei

17:50Transcrieri in or.Timisoara, pentru cetatenii romani care nu au avut niciodata domiciliu in Romania.

Este posibil transcrierea actelor de stare civila in primaria or.Timisoara, pentru cetatenii romani care nu au avut niciodata domiciliu in Romania.

Pentru a depune dosarul de transcriere a certificatului de nastere/casatorie, a mentiunilor de deces/divort, este nevoie de a se efectua o programare online, pe site-ul oficial a primariei http://www.primariatm.ro/evpers/SC.htm#book4

Cererea de transcriere, se adreseaza primariei, insotita de urmatoarele acte:    
1. certificatul  (extrasul) in original;
2. o fotocopie (xerocopie)  a acestuia;
3. traducerea in limba romana, autentificata de un notar public sau de oficiul consular roman;   
Documente justificative pentru completarea unor rubrici care nu au fost completate in certificatul original (de exemplu: lipsa datei nasterii sotilor, a rubricilor privind parintii acestora, nementionarea numelui sotilor dupa casatorie, etc.).

Documente justificative pot fi:
1. certificatul de nastere
2. adeverinta din care sa rezulte numele dupa casatorie sau declaratia sotilor la notar sau oficiul consular
3. sentinta de divort ramasa definitiva pentru cei care au mai fost casatoriti
4. copia cartii de identitate, pasaportul

Termen depunere juramant 6 luni de la data comunicarii ordinului

Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 20.
(1) Cetatenia romana se acorda sau se redobandeste la data depunerii juramantului de credinta.
(2) In termen de 6 luni de la data comunicarii ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de acordare sau redobandire a cetateniei romane sau, dupa caz, de la publicarea in Monitorul Oficial a hotararii Guvernului de acordare a cetateniei romane, persoanele carora li s-a acordat sau care au redobandit cetatenia romana vor depune juramantul de credinta fata de Romania.
(3) In cazuri temeinic justificate, termenul prevazut la alin. (2) poate fi prelungit o singura data, daca cererea de prelungire insotita de documente doveditoare este formulata inainte de implinirea acestuia.
(4) Cererea de prelungire prevazuta la alin. (3) se aproba de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sau, dupa caz, de seful misiunii diplomatice ori al oficiului consular.
(5) Juramantul de credinta se depune in sedinta solemna in fata ministrului justitiei sau a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie ori a unuia dintre cei 2 vicepresedinti ai autoritatii delegati in acest sens si are urmatorul continut: «Jur sa fiu devotat patriei si poporului roman, sa apar drepturile si interesele nationale, sa respect Constitutia si legile Romaniei.»
(6) Dupa depunerea juramantului, Comisia elibereaza certificatul de cetatenie romana, care va fi intocmit in doua exemplare, semnate de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, dintre care un exemplar va fi inmanat titularului. Ambele exemplare ale certificatului contin elemente de siguranta si au aplicate fotografii ale titularului.
(7) In situatia in care copiii minori dobandesc cetatenia romana odata cu parintii sau cu unul dintre ei, acestia vor fi inscrisi in certificatul de cetatenie al parintilor si nu depun juramantul.
(8) Persoana care a obtinut cetatenia romana in conditiile prevazute la art. 10 si 11, cu mentinerea domiciliului in strainatate, va depune juramantul de credinta, in termenul prevazut de lege, in fata sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Romaniei din tara in care domiciliaza. In acest caz, certificatul de cetatenie romana va fi eliberat de seful misiunii diplomatice sau al oficiului consular respectiv. Seful misiunii diplomatice sau al oficiului consular poate delega aceste atributii unui alt membru al personalului diplomatic sau consular.
(9) Persoana care a obtinut cetatenia romana in conditiile prevazute la art. 10 si 11, cu mentinerea domiciliului in strainatate, poate depune juramantul de credinta si in conditiile prevazute la alin. (5), in termenul prevazut de lege, cu acordul sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Romaniei din tara in care domiciliaza.
(10) Prevederile alin. (8) si (9) se aplica in mod corespunzator si in cazul persoanelor care au obtinut cetatenia romana in conditiile prevazute la art. 8^1.
(11) In cazul in care copilul devine major in timpul procesului de solutionare a cererii si pana la data dobandirii de catre parinti a cetateniei romane, acesta va depune juramantul si i se va elibera certificat de cetatenie distinct.”

Programare online pentru depunerea dosarului in Romania la redobandirea cetateniei romane

În vederea desfășurării în condiții optime a activității de lucru cu publicul și în scopul asigurării unui management de calitate al fluxurilor de persoane, accesul petenților, pentru depunerea dosarelor, la sediul central al Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) din București și la sediile Birourilor Teritoriale din Galați, Iași, Suceava și Timișoara se poate face pe baza programărilor online după cum urmează:

Sediul ANC București – maxim 400 programări  online / zi; (Cereri formulate în temeiul art. 8, 81, 10, 11 și 27 din Legea nr. 21/1991)

Biroul Teritorial Galați – maxim 65 programări online / zi; (Cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991)

Biroul Teritorial Iași – maxim 100 programări online / zi; (Cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991)

Biroul Teritorial Suceava – maxim 35 programări online / zi; (Cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991)

Biroul Teritorial Timișoara – maxim 35 programări online / zi (Cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991).

Numărul de programări online zilnice se poate modifica în funcție de numărul angajaților ce își desfășoară activitatea în fiecare locație în parte.

Pentru programare depunere dosar in Romania se acceseaza urmatoarele adrese:

Pentru transport Moldova-Romania depunere dosar ne sunati: 0-22-541079

Mentiunea pe certificatul de nastere romanesc

Mentiunea pe certificatul de nastere romanesc
      In actele de nastere si, atunci cand este cazul, in cele de casatorie sau de deces se inscriu mentiuni cu privire la modificarile intervenite in starea civila a persoanei, in urmatoarele cazuri:
a) stabilirea filiatiei prin recunoastere sau hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila si incuviintarea purtarii numelui;
b) contestarea recunoasterii sau tagaduirea paternitatii;
c) casatorie, desfacerea, incetarea sau anularea casatoriei – mentiune de divort;
d) adoptie, desfacerea, incetarea sau anularea adoptiei;
e) pierderea sau dobandirea cetateniei romane;
f) schimbarea numelui;
g) mentiune de deces;
h) rectificare, completare sau anulare a actelor de stare civila ori a mentiunilor inscrise pe ele;
i) schimbarea sexului, dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti.       In cazul in care ofiterul de stare civila refuza sa intocmeasca un act sau sa inscrie o mentiune ce intra in atributiile sale, persoana nemultumita poate sesiza judecatoria in raza careia domiciliaza.       Inregistrarea actelor si faptelor de stare civila si inscrierea mentiunilor se fac la cerere. Numele de familie si prenumele se scriu asa cum rezulta din actele de identitate, din certificatele de stare civila si din alte inscrisuri prezentate de declarant sau primite de la autoritatile prevazute de lege.
 Mentiunea de divort trebuie sa fie cu:SemnaturaParafa functionaruluiStampila primariei