Echivalarea în România a studiilor universitare efectuate în R. Moldova.

Acte necesare pentru recunoașterea diplomelor de licență:

 • actul de studii – original și copie legalizată
 • foaia matricolă/suplimentul la diplomă – copie legalizată
 • diploma de bacalaureat – copie legalizată
 • paşaport românesc sau carte de identitate – xerox; 
 • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie – în cazul în care numele înscris pe diplomă nu coincide cu cel din actul de identitate;
 • diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;
 • la cerere poate fi nevoie de – programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc.;
 • pentru studiile în domeniul medical, specialitatea medicină dentară, vor fi necesare  documente referitoare la efectuarea rezidenţiatului (diplomă, anexă, programa analitică);
 • Actele se predau în bază de contract prestări servicii
 • Termen -1,5 luni;
 • Plata pentru servicii după primirea actelor echivalate;
 • Preț serviciu de la 1500 lei MDL.

Notă
1. Evitați obținerea actelor de la persoane necunoscute ce nu pot garanta calitatea serviciilor acordate.
2. Orice serviciu achitat trebuie sa fie insotit de chitanță – doar cu ea puteți contesta calitatea serviciilor acordate.

Te ajutăm să obții echivalarea în România a studiilor în cel mai scurt timp. Contactează-ne.