Echivalarea în România a studiilor universitare efectuate în R. Moldova.

Oferim asistenţă pentru echivalarea în România a studiilor universitare efectuate în Republica Moldova.
Tel. 060146695, 022893020

Acte necesare pentru recunoașterea diplomelor de licență:

 • actul de studii – original și copie legalizată
 • foaia matricolă/suplimentul la diplomă – copie legalizată
 • diploma de bacalaureat – copie legalizată
 • paşaport românesc sau carte de identitate – xerox; 
 • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie – în cazul în care numele înscris pe diplomă nu coincide cu cel din actul de identitate;
 • diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;
 • la cerere poate fi nevoie de – programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc.;
 • pentru studiile în domeniul medical, specialitatea medicină dentară, vor fi necesare  documente referitoare la efectuarea rezidenţiatului (diplomă, anexă, programa analitică);
 • Actele se predau în bază de contract prestări servicii
 • Termen -1,5 luni;
 • Plata pentru servicii după primirea actelor echivalate;

Notă
1. Evitați obținerea actelor de la persoane necunoscute ce nu pot garanta calitatea serviciilor acordate.
2. Orice serviciu achitat trebuie sa fie insotit de chitanță – doar cu ea puteți contesta calitatea serviciilor acordate.