Termen pentru depunerea juramantului

Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 20.
(1) Cetatenia romana se acorda sau se redobandeste la data depunerii juramantului de credinta.
(2)In termen de 6 luni de la data comunicarii ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de acordare sau redobandire a cetateniei romane sau, dupa caz, de la publicarea in Monitorul Oficial a hotararii Guvernului de acordare a cetateniei romane, persoanele carora li s-a acordat sau care au redobandit cetatenia romana vor depune juramantul de credinta fata de Romania.
(3) In cazuri temeinic justificate, termenul prevazut la alin. (2) poate fi prelungit o singura data, daca cererea de prelungire insotita de documente doveditoare este formulata inainte de implinirea acestuia.
(4) Cererea de prelungire prevazuta la alin. (3) se aproba de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sau, dupa caz, de seful misiunii diplomatice ori al oficiului consular.
(5) Juramantul de credinta se depune in sedinta solemna in fata ministrului justitiei sau a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie ori a unuia dintre cei 2 vicepresedinti ai autoritatii delegati in acest sens si are urmatorul continut: «Jur sa fiu devotat patriei si poporului roman, sa apar drepturile si interesele nationale, sa respect Constitutia si legile Romaniei.»
(6) Dupa depunerea juramantului, Comisia elibereaza certificatul de cetatenie romana, care va fi intocmit in doua exemplare, semnate de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, dintre care un exemplar va fi inmanat titularului. Ambele exemplare ale certificatului contin elemente de siguranta si au aplicate fotografii ale titularului.
(7) In situatia in care copiii minori dobandesc cetatenia romana odata cu parintii sau cu unul dintre ei, acestia vor fi inscrisi in certificatul de cetatenie al parintilor si nu depun juramantul.
(8) Persoana care a obtinut cetatenia romana in conditiile prevazute la art. 10 si 11, cu mentinerea domiciliului in strainatate, va depune juramantul de credinta, in termenul prevazut de lege, in fata sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Romaniei din tara in care domiciliaza. In acest caz, certificatul de cetatenie romana va fi eliberat de seful misiunii diplomatice sau al oficiului consular respectiv. Seful misiunii diplomatice sau al oficiului consular poate delega aceste atributii unui alt membru al personalului diplomatic sau consular.
(9) Persoana care a obtinut cetatenia romana in conditiile prevazute la art. 10 si 11, cu mentinerea domiciliului in strainatate, poate depune juramantul de credinta si in conditiile prevazute la alin. (5), in termenul prevazut de lege, cu acordul sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Romaniei din tara in care domiciliaza.
(10) Prevederile alin. (8) si (9) se aplica in mod corespunzator si in cazul persoanelor care au obtinut cetatenia romana in conditiile prevazute la art. 8^1.
(11) In cazul in care copilul devine major in timpul procesului de solutionare a cererii si pana la data dobandirii de catre parinti a cetateniei romane, acesta va depune juramantul si i se va elibera certificat de cetatenie distinct.”

Tagged with: , ,

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*