Lună: noiembrie 2019

Certificat de cetatenie romana

      Pentru cei care s-au redobandit cetatenia romana dar din anumite motive si-au perdut documentele doveditoare a cetateniei romane (certficiatul de cetatenie ) sau nu le-a obtinut isi pot dovedi statul de cetatean roman in baza „clarificarii cetateniei romana”. 

     Clarificarea statultului de cetatean roman poate fi solicitata la Consulatul Romaniei sau la Serviciul Clarificari Probleme de Cetatenie din cadrul Directiei Generale de Pasapoarte, M.A.I. din Bucuresti. 

    Acest document permite obtinerea ulterioara a actelor de stare civila si a pasaportului romanesc sau a buletinului romanesc.

Prestam servicii in clarificarea cetatenii romane.

Acte necesare:

 •  un act de identitate valabil (buletin de identitate + fisa de insotire);
 • certificat de nastere, certificat de casatorie, in original;
 • actul de calatorie cu care s-a plecat din Romania (daca exista);
 • procura

Nota: Pentru detalii cu privile la pret accesati: www.documentexpert.md

Aplicarea mentiunilor de divort si deces la Primaria sector 1 Bucuresti

Depunerea pachetului de documente pentru aplicarea mentiunilor de casatorie si divort sau deces se face la primaria sector 1 Bucuresti, la adresa Bd. Maresal Averescu nr. 17.
 Se depun actele pentru mentiune in zilele de luni si miercuri.

In cazul in care certificatul de nastere a fost emis de Consulatul Romaniei, starea civila din sector 1 va primi actele pentru mentiune doar in cazul in care a sosit fila consulara la primarie, de obicei dureaza de la 2 luni. Termenul legal de aplicare a mentiunii este de 2 luni.

Programare online pasaport roman

  Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple din Romania pune la dispoziţia cetăţenilor posibilitatea efectuării de programări online în vederea depunerii actelor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi paşapoartelor simple temporare.   

Cei care doresc să efectueze o programare online trebuie să acceseze pagina web: www.epasapoarte.ro, fiind necesară introducerea următoarele date:
– nume,
– prenume,
– e-mail,
– tipul paşaportului sau a serviciului solicitat,
– număr rezervări (număr persoane) şi opţional anumite detalii.

După introducerea datelor, pe adresa de e-mail specificată se va primi un mesaj de confirmare.
* Dacă în decurs de 10 minute nu se face confirmarea, rezervarea va fi ştearsă.
** În cazul în care se face confirmarea se va primi pe e-mail un al doilea mesaj care va conţine pe lăngă data şi ora programării, numărul bonului de ordine şi codul unic, ambele fiind necesare a fi prezentate la ghişeul de preluare a actelor.

Depunerea juramantului

Urmatoarea etapa a procesului este depunerea juramintului. Este nevoie sa va faceti o programarea pentru depunerea juramantului.

Programare juramant

Programarea la juramant se face in termen de 6 luni de la primirea instiintarii de publicare a ordinului. Acte necesare depunere juramant:

1. Programarea pentru juramantul de credinta fata de statul roman obtinuta pe econsulat.ro.
2. Scrisoarea obtinuta sau numarul ordinului in care ati aparut pe internet, 3. Certificatul dvs. de nastere din R.Moldova (original + o copie),
4. Buletin de identitate din R.Moldova (original + o copie),
5. Pasaport din R.Moldova (original + o copie),
6. Certificat de casatorie, divort (original + o copie) daca este cazul,
7. 2 fotografii color (3.5/4.5),
8. Certificat de nasterere al copilului minor (original + o copie) daca este cazul.

Depunerea dosarului pentru juramant se face doar personal si doar pentru cetatenii care au domiciliul pe raza circumscriptiei consulare. Nu se accepta procuri.

Termen pentru depunerea juramantului

Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 20.
(1) Cetatenia romana se acorda sau se redobandeste la data depunerii juramantului de credinta.
(2)In termen de 6 luni de la data comunicarii ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de acordare sau redobandire a cetateniei romane sau, dupa caz, de la publicarea in Monitorul Oficial a hotararii Guvernului de acordare a cetateniei romane, persoanele carora li s-a acordat sau care au redobandit cetatenia romana vor depune juramantul de credinta fata de Romania.
(3) In cazuri temeinic justificate, termenul prevazut la alin. (2) poate fi prelungit o singura data, daca cererea de prelungire insotita de documente doveditoare este formulata inainte de implinirea acestuia.
(4) Cererea de prelungire prevazuta la alin. (3) se aproba de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sau, dupa caz, de seful misiunii diplomatice ori al oficiului consular.
(5) Juramantul de credinta se depune in sedinta solemna in fata ministrului justitiei sau a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie ori a unuia dintre cei 2 vicepresedinti ai autoritatii delegati in acest sens si are urmatorul continut: «Jur sa fiu devotat patriei si poporului roman, sa apar drepturile si interesele nationale, sa respect Constitutia si legile Romaniei.»
(6) Dupa depunerea juramantului, Comisia elibereaza certificatul de cetatenie romana, care va fi intocmit in doua exemplare, semnate de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, dintre care un exemplar va fi inmanat titularului. Ambele exemplare ale certificatului contin elemente de siguranta si au aplicate fotografii ale titularului.
(7) In situatia in care copiii minori dobandesc cetatenia romana odata cu parintii sau cu unul dintre ei, acestia vor fi inscrisi in certificatul de cetatenie al parintilor si nu depun juramantul.
(8) Persoana care a obtinut cetatenia romana in conditiile prevazute la art. 10 si 11, cu mentinerea domiciliului in strainatate, va depune juramantul de credinta, in termenul prevazut de lege, in fata sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Romaniei din tara in care domiciliaza. In acest caz, certificatul de cetatenie romana va fi eliberat de seful misiunii diplomatice sau al oficiului consular respectiv. Seful misiunii diplomatice sau al oficiului consular poate delega aceste atributii unui alt membru al personalului diplomatic sau consular.
(9) Persoana care a obtinut cetatenia romana in conditiile prevazute la art. 10 si 11, cu mentinerea domiciliului in strainatate, poate depune juramantul de credinta si in conditiile prevazute la alin. (5), in termenul prevazut de lege, cu acordul sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Romaniei din tara in care domiciliaza.
(10) Prevederile alin. (8) si (9) se aplica in mod corespunzator si in cazul persoanelor care au obtinut cetatenia romana in conditiile prevazute la art. 8^1.
(11) In cazul in care copilul devine major in timpul procesului de solutionare a cererii si pana la data dobandirii de catre parinti a cetateniei romane, acesta va depune juramantul si i se va elibera certificat de cetatenie distinct.”

Alocaţiile copiilor vor creşte anual din ianuarie 2020

Parlamentul României a votat în unanimitate propunerea mea legislativă de indexare a alocaţiilor de stat pentru copii cu rata inflaţiei. Din 2020, anual, alocaţiile vor creşte pentru a acoperi inflaţia şi pentru a le asigura copiilor o alocaţie cât mai decentă”, a anunţat secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, după ce a trecut de Parlament proiectul de lege iniţiat de el.

De numele lui Robert Sighiartău se leagă şi dublarea alocaţiilor pentru copii, schimbare legislativă care a avut loc în februarie. Atunci s-a reuşit majorarea alocaţiilor de la 84 de lei la 150 de lei pentru copiii de peste 2 ani, iar cei sub această vârstă să beneficieze de o alocaţie de 300 de lei, nu de 200 de lei.

sursa: adevarul.ro

Documente necesare alocatii copii moldoveni cu cetatenie romana

De marirea alocatiilor pentru copii in Romania vor beneficia si copii moldoveni cu cetatenie romana ce si-au stabilit domiciliu in Romania pana in 2019 inclusiv.

Documente necesare pentru indemnizatie in Romania copiilor cu dubla cetatenie gasiti aici


Acte de stare civila necesare pentru cetatenia romana

 Prin actele de stare civila este nevoie sa dovediti ca sunteti descendenti pana la gradul III persoanelor care au avut cetatenie romana, de obicei persoanelor nascute pana in anul 1940 pe teritoriul Romaniei Mari. Actele de stare civila trebuie sa fie emise in limba romana daca persoana este nascuta pe teritoriul R. Moldova sau Romania ori sa fie traduse in limba romana la un traducator autorizat in caz ca este nascuta in alta tara.
       In caz ca actele de stare civila nu sunt emise de oficiul starii civile a Republicii Moldova in limba romana sau sunt emise cu erori atunci se obtin dublicatele  certificatelor de naştere/deces, casatorie eventual divort pentru bunici in caz ca parintii sunt nascuti dupa 1940 (este suficientă o singură linie, spre exemplu: bunicii din partea mamei/tatălui), pentru parinti si personale.     

Duplicatele de stare civila se pot obtine la:

 • la Oficiul stare civilă
  • care deţine actul respectiv;
  • în a cărui rază teritorială sunteţi domiciliaţi, care va executa cererea Dvs. prin intermediul serviciului poştal;
 • la Direcţia audienţă şi eliberarea documentelor a Serviciului Stare Civilă cu sediul – str. Mihai Viteazul, 11/1 etaj 2.

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează de catre oficiul starii civile la solicitare:

 • titularului actului de stare civilă sau în cazuri excepţionale (argumentate în scris) rudelor de gradul I, pe linie dreaptă, ale acestuia;
 • membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptăţite – în cazul cînd titularul actului de stare civilă a decedat;
 • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau declarate incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti, părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare;
 • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

Termenele, costurile eliberării

TermeneCostul
30 zile10 lei
25 zile35 lei
15 zile85 lei
5 zile135 lei
24 ore185 lei
o ora
260 lei

DEZBATERE REFERITOARE LA TRANSCRIEREA NUMELOR ÎN ACTELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNEȘTI

Marți, 29 octombrie 2019, a avut loc, la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie, un dialog între reprezentanții instituțiilor cu atribuții în crearea și folosirea documentelor de stare civilă și membri ai societății civile, având ca subiect transliterația. La eveniment au participat din partea ANC lector universitar doctor Andrei TINU, președintele instituției, Varol AMET și Marius-Sorin BOZGAN, vicepreședinții ANC, Diana Ioana CALOTĂ, director al Direcției Secretariatului Tehnic al Comisiei pentru Cetățenie, Laura VOICU, șef al Serviciului Resurse Umane, și doctor Andrei SABIN, șef al Biroului Înregistrări cereri privind cetățenia română, iar printre invitați s-au numărat domnul Victor ALEXEEV, secretar de stat în cadrul Ministerului pentru românii de pretutindeni, Oana GHEORGHE, director adjunct al Departamentului Consular, și Robert PENCIU din partea Ministerului Afacerilor Externe, comisar-șef Elena GANE din partea Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, comisar-șef de poliție Mihaela-Cristina COJOCARIU, împuternicit director general, și subcomisar de poliție Claudiu-Petre POROJAN, șef birou coordonare metodologică, din partea Direcției Generale de Pașapoarte, Elena OLTEANU, Ludmila PATRAȘ, Valeriu ZEGREA, Ruslan DELEANU, Cristian-Bogdan ZAHARIA și Alexei BUDIȘTEANU, avocați.

Dialogul a fost generat de numeroasele sesizări, memorii și interpelări adresate în legătură cu chestiunea transliterației și de dorința de a se identifica soluțiile tehnice de reglementare a problemei, având în vedere pe de o parte imperativul istoric al Legii cetățeniei române, acela al reparației istorice, și, pe de altă parte, dorința instituțiilor implicate de a simplifica procedura de emitere a actelor de stare civilă, venind astfel în sprijinul beneficiarilor prevederilor Legii 21/1991, republicată. În acest context, președintele Andrei TINU a propus ca posibilă soluție tehnică aceea ca transcrierea numelui în varianta românească să se facă, în baza unei cereri scrise, la momentul eliberării certificatului de cetățenie. Totodată, participanții au convenit ca discuțiile să continue între reprezentanții celor patru instituții până la elaborarea unei proceduri comune simplificate.

sursa: cetatenie.just.ro

Mii de ruși cer în fiecare an să devină români ca să ajungă în UE

După aderarea României la UE, interesul pentru obţinerea cetăţeniei române a crescut. Anual, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie sunt înregistrate peste 60.000 de cereri de redobândire a cetăţeniei române pentru persoane provenite din Republica Moldova, peste 20.000 pentru persoane din Ucraina şi aproximativ 3.000 pentru persoane din Rusia.

Interesul pentru obţinerea cetăţeniei române a crescut, după aderarea României la Uniunea Europeană(UE). Este mărturia unuia dintre angajații Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de la Bucureşti, instituţia responsabilă pentru asigurarea legalităţii acestui demers.

Alarmant este că numărul ruşilor, ucrainenilor sau bielorușilor care vor să fie consideraţi români s-a dublat în ultimii doi ani, iar România se află pe locuri fruntaşe între statele europene în privinţa numărului de persoane naturalizate, dar şi al emigranţilor în ţări UE.

Anual, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie sunt înregistrate peste 60.000 de cereri de redobândire a cetăţeniei române pentru persoane provenite din Republica Moldova, peste 20.000 pentru persoane din Ucraina şi aproximativ 3.000 pentru persoane din Rusia.

Creşterea numărului de cereri de redobândire a cetăţeniei române este generată, în opinia unor angajați din ANC, şi de lăcomia unora dintre funcționari, fapt care a condus la apariţia unor adevărate reţele care îi ajută pe cei care doresc să obțină cetățenia română, inclusiv pe cei care nu au acest drept.

Pe aceste adevărate filiere sunt întreprinzători bine relaţionaţi, care îşi fac publicitate pe reţelele de socializare şi site-uri specializate, se laudă că sunt profesionişti şi garantează obţinerea cetăţeniei, dar şi avocaţi, traducători sau notari, dispuşi să ocolească legea ca să-şi rotunjească veniturile.

Oficiali din interiorul insituției arată, însă, că intermediarii facilitează obţinerea de acte false care dovedesc descendenţa românească cu complicitatea unor funcţionari români şi din statele vecine, le asigură transportul şi cazarea în România şi apelează la relaţiile din Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ca să închidă ochii şi să rezolve dosarele.

Comisioanele percepute, care diferă în funcţie de serviciile prestate, se împart între membrii reţelelor, afacerea fiind profitabilă dacă luăm în calcul numărul doritorilor…

Deşi în anii trecuţi Ministerul Justiției, instituţia tutelară a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, a efectuat controale şi a confirmat existenţa unor nereguli, nu s-a luat nicio măsură concretă.

sursa: evz.ro