Acte Necesare Depunere Jurământ

Dacă sunt copii minori  incluși în ordin se adaugă: 

Prezența minorilor nu este necesară.