Acte Necesare Transcriere după Jurământ

Pentru Certificatul de Naștere:

 

Pentru Certificatul de Căsătorie Românesc:

 

Pentru Certificatul de Naștere Românesc copil:


În cazul minorilor cu vârsta de peste 14 ani: