Acte Necesare Transcriere prin Procură

 

Pentru Certificatul de Căsătorie Românesc:


Pentru Certificatul  de Naștere Românesc copil:


În cazul minorilor cu vârsta de peste 14 ani: