Alocație copil – București

Acte necesare pentru depunerea dosarului:

  • buletine de identitate părinți (copie) – unul din parinti trebuie sa fie cu domiciliu in Bucuresti.
  • certificat de cetățenie părinți
  • certificat nastere copil (original)
  • certificat de casatorie (copie)
  • certificat emis de catre CNAS pentru ambii părinti
  • procură
  • extras de cont în original cu semnătura și stampila băncii pe numele titularului alocatiei (daca se doreste plata in

– Actele se predau în bază de contract prestări servicii;
– Termen de depunere a dosarului ~ 1 săptămînă, în dependență de primărie;
– Plata pentru depunerea dosarului se face după primirea cardului bancar;
– Cost depunere dosar p/u alocație de la 550 lei.

Nota:

  1. Dreptul la alocatia de stat pentru copii se stabileste începând cu luna urmatoare celei în care s-a născut copilul, iar plata dreptului se face incepând cu luna următoare depunerii cererii.
  2. Evitați obținerea actelor de la persoane necunoscute ce nu pot garanta calitatea serviciilor acordate.
  3. Orice serviciu achitat trebuie sa fie insotit de chitanță – doar cu ea puteți contesta calitatea serviciilor acordate.