Alocații pentru copiii cu cetățenie Română

Acte necesare pentru depunerea dosarului:

  • buletine de identitate părinți (copie) – unul din părinti trebuie sa fie cu domiciliu in România.
  • certificat de cetățenie părinți
  • certificat naștere copil (original)
  • certificat de căsătorie (copie)
  • procură
  • extras de cont în original cu semnătura și stampila băncii pe numele titularului alocației
  • dosar cu șină.

Actele se predau în bază de contract prestări servicii;
– Termen de depunere a dosarului ~ 1 săptămâna, în dependență de primărie;
– Plata pentru depunerea dosarului la alocatie se face după serviciu prestat;


Nota:

  1. Dreptul la alocația de stat pentru copii se stabilește începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata dreptului se face începând cu luna următoare depunerii cererii.
  2. Evitați obținerea actelor de la persoane necunoscute ce nu pot garanta calitatea serviciilor acordate.
  3. În 2022 în România se dublează alocațiile pentru copil.

Depunere dosar personal vs DocumentExpdert:

PersonalDocumentExpert
– Deschiderea contului pentru alocatie se face prin 2 deplasari în România (deschiderea contului + ridicarea cardului bancar). – Deschiderea contul se face fără deplasare, prin Procură + internet Banking. Totul în 30 min.
– Necesitate certificat verde sau test PCR– Este suficientă masca de protecție
– Contul bancar pentru primirea alocației îl deschideți în minim 5 zile lucrătoare. Necesită programare prealabilă. – Contul bancar este deschis în maxim 24 ore.
– Risc ca dosarul să fie incomplet– Garantăm calitatea serviciilor.