Alocații pentru copiii cu cetățenie Română

Acte necesare pentru depunerea dosarului:

 • buletine de identitate părinți (copie) – unul din părinti trebuie sa fie cu domiciliu in România.
 • certificat de cetățenie părinți
 • certificat naștere copil (original)
 • certificat de căsătorie (copie)
 • certificat emis de către CNAS pentru ambii părinti
 • procură
 • extras de cont în original cu semnătura și stampila băncii pe numele titularului alocației
 • dosar cu șină.

Actele se predau în bază de contract prestări servicii;
– Termen de depunere a dosarului ~ 1 săptămâna, în dependență de primărie;
– Plata pentru depunerea dosarului la alocatie se face după serviciu prestat;

– Preț serviciu – 990 lei MDL.

Nota:

 1. Dreptul la alocația de stat pentru copii se stabilește începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata dreptului se face începând cu luna următoare depunerii cererii.
 2. Evitați obținerea actelor de la persoane necunoscute ce nu pot garanta calitatea serviciilor acordate.
 3. În 2020 în România se dublează alocațiile pentru copil.
  Pentru suport în obținerea alocației, contactează-ne.