Buletinul trimestrial privind activitatea Autorității Naționale pentru Cetățenie 01.04.2022 – 30.06.2022

În trimestrul al II-lea al anului 2022 Autoritatea Națională pentru Cetățenie a întreprins demersuri orientate către sprijinirea solicitanților de cetățenie în special, dar și a membrilor societății civile în ceea ce privește materia cetățeniei române.

În data de 30 martie 2022, președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, doamna Gabriela LENGHEL, l-a primit, la sediul Autorității, pe  Excelența Sa, domnul Victor CHIRILĂ,  ambasador al Republicii Moldova în România. Această vizită a fost urmată de o întrevedere în data de 25 mai 2022 la Ambasada Republicii Moldova în România cu înaltul oficial. Discuțiile purtate în ambele întrevederi au urmărit consolidarea și extinderea dialogului  instituțional pe care ANC l-a dezvoltat de-a lungul anilor, atât cu Ambasada Republicii Moldova la București, cât și cu alte instituții guvernamentale de la Chișinău.

Autoritatea Națională pentru Cetățenie a participat la evenimentul ”Dezbatem împreună Planul Național de Acțiune OGP 2022-2024” din data de 19 mai 2022 care a avut ca scop elaborarea Planului Național de Acțiune 2022-2024 prin asumarea unui angajament cu privire la Dezvoltarea sistemului informatizat al instituției pentru o mai bună gestionare a dosarelor solicitanților de cetăţenie.

La data de 26 mai 2022,  la sediul Ministerului Afacerilor Externe a avut loc o întâlnire de lucru la nivel de secretar de stat (Autoritatea Națională pentru Cetățenie) și secretar general (Ministerul Afacerilor Externe) pentru discutarea unor aspecte de interes în materie de cetățenie, având în vedere competențele celor două instituții în domeniu.

În perioada de referință au fost întreprinse mai multe demersuri cu privire la posibilitatea solicitanților de cetățenie de a realiza o programare online în vederea depunerii dosarelor de cetățenie și au fost efectuate lucrări tehnice de optimizare a platformei de programare online.

Repere ale activității pentru trimestrul al II-lea 2022

În al doilea trimestru au fost organizate la sediul ANC a unui număr de 69 de sesiuni de jurământ. Din totalul de 4082 de persoane invitate, 2984 persoane au depus jurământul de credință. Astfel, au fost eliberate un număr de 3813 de certificate de cetățenie, dintre care 829 pentru minori.

Au fost soluționate, prin ordin al președintelui ANC, un număr de 13.039 cereri de cetățenie. În trimestrul II au fost soluționate și 6 solicitări în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Proiecții referitoare la activitatea pe trimestrul III/2022

În trimestrul al III-lea 2022, Autoritatea Națională pentru Cetățenie, va avea în vedere:

– consolidarea dialogului cu partenerii instituționali (MAE, MAI);

– creșterea numărului de dosare soluționate;

La nivelul Comisiei pentru cetățenie, în trimestrul III al anului 2022 există o proiecție de circa 15000 de dosare ce urmează a fi înaintate spre analiză și soluționare, din categoria cererilor de redobândire depuse în temeiul art. 11 din Legea cetățeniei române. Estimăm o evoluție ce cuprinde dosare cu numere cuprinse între 78.450/RD/2019 – 93.450/RD/2019.

Dialog cu partenerii instituționali/societatea civilă/media, sugestii și opinii

În perioada 06.04.-20.04.2022, Autoritatea Națională pentru Cetățenie a participat în cadrul unor grupuri de lucru la consultări cu societatea civilă, pentru îmbunătățirea angajamentelor asumate atât de către autoritățile publice, de membrii Comitetului Național de Coordonare al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, cât și de reprezentanții societății civile. În urma acestor grupuri de lucru, au rezultat o serie de propuneri și observații pentru îmbunătățirea și creșterea gradului de îndeplinire a angajamentelor.

Această secțiune include sugestii, propuneri, opinii,  din partea partenerilor de dialog (instituții ale statului român, societatea civilă, media, etc.). Recomandări și propuneri pentru această secțiune pot fi transmise pe adresa de emai[email protected].

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *