Certificat de celibat în România

Oferim asistenţă pentru obținerea certificatului de stare civilă din Romania.
Tel. 060146695022893020

Acte necesare pentru obținerea certificatului de stare civilă:
– copie după actele de stare civilă;
– copie după actele de stare civilă;
– copie certificatul de cetățenie; 
– copie buletin moldovenesc/românesc; 
– copie pașaport moldovenesc/românesc; 
– procura (să se conțină textul: în vederea  obținerii certificatului de cutumă.…).

Actele se predau în bază de contract prestări servicii
Termen până la o lună, în dependență de primărie;
Plata pentru servicii după primirea certificatului.

Notă
1. Evitați obținerea actelor de la persoane necunoscute ce nu pot garanta calitatea serviciilor acordate.
2. Orice serviciu achitat trebuie sa fie insotit de chitanță – doar cu ea puteți contesta calitatea serviciilor acordate.