Certificatul de naștere pe suport hârtie înlocuit cu unul electronic

Certificatul de naștere pe suport hârtie înlocuit cu unul electronic

Republica Moldova continuă procesul de digitalizare, debirocratizare și îmbunătățire a eficienței administrative. O nouă măsură în acest sens este lansarea unui proiect de lege care prevede eliminarea variantei pe suport de hârtie a certificatului medical constatator al nașterii. Potrivit acestui proiect, certificatul sus-menționat va fi întocmit doar în format electronic, cu posibilitatea obținerii acestuia pe suport hârtie și fără semne de protecție, la solicitare sau în cazuri mai speciale. 

Prin urmare, actul de naștere pe suport hârtie își va pierde statutul de document primar, despre aceasta anunțându-se pe Portalul Avocaturii de Afaceri din Moldova https://www.bizlaw.md/.

Înregistrarea nașterii pe suport hârtie devine o alegere opțională

Totodată, modelul nou de prestare a serviciului de înregistrare a nașterii oferă opțional posibilitatea imprimării pe suport de hârtie a înregistrărilor electronice ale nașterii la nivel central, cu titlu de arhivare pentru recuperare în cazul unei eventuale distrugeri, unde mai multe înregistrări vor fi imprimate pe hârtie A4, în formă tabelară, citibilă de mașini (machine-readable), cu sau fără participarea factorului uman.

În plus, se propune excluderea necesității prezentării documentelor necesare pentru înregistrarea nașterii, care pot fi identificate/verificate în sistemele informaționale de domeniu (documente de stare civilă eliberate în baza actelor de stare civilă înregistrate și aflate la păstrare în Departamentul stare civilă, acte de identitate din sistemul de documentare a cetățenilor Republicii Moldova).

Impactul asupra cetățenilor și a instituțiilor

Un aspect esențial al schimbării acestui serviciu îl constituie excluderea aplicării principiului teritorialității la prestarea serviciului de înregistrare a nașterii. Astfel, înregistrarea naşterii se va face de autoritatea abilitată să înregistreze faptul de stare civilă, indiferent de locul unde s-a produs naşterea sau îşi au domiciliul părinţii copilului. De asemenea, se propune reducerea termenului de declarare a nașterii copilului de la trei luni la o lună din data nașterii copilului.

Cum se va realiza înregistrarea electronică a nașterii copilului?

Înregistrarea electronică a nașterii se va face în temeiul Declarației de naștere, care va putea fi depusă fizic sau online, în baza: certificatului electronic medical constatator al nașterii, înregistrat de unitatea medico-sanitară publică sau privată în care a avut loc naşterea; certificatului medical constatator al nașterii pe suport de hârtie emis de autoritățile competente din alte state; procesului-verbal şi certificatul electronic medical constatator al nașterii prin care se constată sexul şi vârsta copilului – în cazul înregistrării naşterii unui copil găsit sau hotărârii instanței de judecată cu privire la constatarea faptului nașterii de către o anumită femeie.

Înregistrarea nașterii la consulatele României

După nașterea copilului, în termen de o lună, moldovenii cu cetățenie română trebuie să înregistreze acest fapt, la consulatele României cu condiția că naşterea nu a fost înregistrată la autorităţile locale ale statului de reşedinţă. Totul se face în baza unei programări prealabile. În cazul în care nașterea a fost înregistrată la autoritățile locale, se va solicita transcrierea certificatului de naştere străin în registrele de stare civilă române. Petru detalii urmăriți pagina https://documentexpert.md/toate-serviciile/servicii-certificate/certificat-nastere-si-casatorie-romanesc/.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *