Obținem corecții și duplicate la actele de stare civilă emise de autoritățile române

Acte necesare corectarea și modificarea actelor de stare civila:

 • actul de stare civilă în original și 2 copii;
 • avizul/certificat de modificare a numelui în baza căruia se va face modificarea și 2 copii; 
 • actul de stare civila moldovenesc modificat original (naștere sau căsătorie) si 2 copii;
 • 2 copii certificatul de cetățenie; 
 • 2 copii buletin moldovenesc; 
 • 2 copii pașaport moldovenesc; 
 • procura (să se conțină textul: în vederea modificării actului de stare civila _____ în rubrica _____ din _____ în _____ și eliberarea unui duplicat al certificatului de …..).

Acte necesare în obținerea duplicatelor actelor de stare civila (certificat de naștere și căsătorie) în România

 • copie după actele de stare civilă care necesită duplicat – dacă sunt;
 • copie certificatul de cetățenie; 
 • copie buletin moldovenesc/românesc; 
 • copie pașaport moldovenesc/românesc; 
 • procura (să se conțină textul: în vederea  obținerii duplicatului certificatului de .…).
 • Actele se predau în bază de contract prestări servicii

  Termen de la 1 lună pină la 3 luni, în dependență de primărie;
  Plata pentru servicii după primirea actelor transcrise;
  Notă
  1. Evitați obținerea actelor de la persoane necunoscute ce nu pot garanta calitatea serviciilor acordate.
  2. Orice serviciu achitat trebuie sa fie insotit de chitanță – doar cu ea puteți contesta calitatea serviciilor acordate.

Te ajutăm să obții corecții și duplicate la actele de Stare Civilă emise de autoritățile române. Scrie-ne