Obținem corecții și duplicate la actele de stare civilă emise de autoritățile române

Oferim asistența pentru obținerea corecții și duplicate la actele de stare civilă emise de autoritățile române.
Tel. 060146695022893020

Acte necesare corectarea și modificarea actelor de stare civila:

 • actul de stare civilă în original și 2 copii;
 • avizul/certificat de modificare a numelui în baza căruia se va face modificarea și 2 copii; 
 • actul de stare civila moldovenesc modificat original (naștere sau căsătorie) si 2 copii;
 • 2 copii certificatul de cetățenie; 
 • 2 copii buletin moldovenesc; 
 • 2 copii pașaport moldovenesc; 
 • procura (să se conțină textul: în vederea modificării actului de stare civila _____ în rubrica _____ din _____ în _____ și eliberarea unui duplicat al certificatului de …..).

Acte necesare în obținerea duplicatelor actelor de stare civila (certificat de naștere și căsătorie) în România

 • copie după actele de stare civilă care necesită duplicat – dacă sunt;
 • copie certificatul de cetățenie; 
 • copie buletin moldovenesc/românesc; 
 • copie pașaport moldovenesc/românesc; 
 • procura (să se conțină textul: în vederea  obținerii duplicatului certificatului de .…).
 • Actele se predau în bază de contract prestări servicii

  Termen 2 luni, în dependență de primărie;
  Plata pentru servicii după primirea actelor transcrise;
  Notă
  1. Evitați obținerea actelor de la persoane necunoscute ce nu pot garanta calitatea serviciilor acordate.
  2. Orice serviciu achitat trebuie sa fie insotit de chitanță – doar cu ea puteți contesta calitatea serviciilor acordate.
Adresa noastră:
Chișinău, str. Columna 72/3 of.6
cod poștal 2012
tel:022541079
mob:060146695 Alina
Grafic de lucru:
Luni – Vineri
08:00 – 17:00