Cum poți renunța la cetățenie română?

Fie că dorești să devii cetățeanul altei țări care nu permite dubla cetățenie, din anumite considerente nu te mai asociezi cu acest stat sau ai un motiv personal și dorești să te dezici de cetățenia română, cum procedezi în acest moment?
Acest lucru este posibil și se face conform articolului 27.

Pentru renunţarea la cetăţenia română, persoanele interesate trebuie să prezinte următoarele documente:

  • Paşaportul românesc, a cărui copie va fi legalizată de ambasadă sau consulat;
  •  Actele de stare civilă româneşti ale solicitantului (certificate de naştere şi, dacă este cazul, de căsătorie sau sentinţe de divorţ), ale căror copii vor fi legalizate de ambasadă sau consulat;
  • Certificatul de cazier judiciar obţinut în prealabil din România (vezi rubrica privind obţinerea certificatelor de cazier judiciar din România);
  •  Adeverinţă privind situaţia la zi a debitelor către statul român, eliberată de administraţia financiară din localitatea ultimului domiciliu în România;
  • Adeverinţă privind situaţia la zi a debitelor către statul român, eliberată de direcţia de impozite şi taxe a primăriei din localitatea ultimului domiciliu în România;
  • Dovada deţinerii cetăţeniei altui stat (paşaport) sau a promisiunii de acordare a cetăţeniei de către autorităţile statului respectiv (sub forma unei adeverinţe, care va trebui să fie apostilată/supralegalizată de autorităţile acelui stat, în conformitate cu legislaţia locală şi convenţiile internaţionale aplicabile), a cărei copie şi traducere vor fi legalizate de ambasadă sau consulat;
  • Declaraţie pe proprie răspundere privind existenţa unor eventuale debite faţă de persoane fizice sau juridice din România, care va fi autentificată de ambasadă sau consulat.

În cazul în care se solicită renunţarea la cetăţenia română şi pentru copiii minori ai solicitantului, se vor depune şi un alt dosar cu documentele necesare.

Dar, dacă doriți să facilitați procedura și să lăsați grijile pe noi, contactați-ne pentru o consultație cu un specialist Document Expert: 0 22 999 279

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *