Pregătim dosarul pentru cetățenie română

Acte necesare:
– contract prestări servicii;
– copie pașaport buletin al titularului;
– copie acte de stare civilă titular, părinți, bunei și străbunei după caz; procură.

Se asigură:
– programare depunere dosar Cetățenie română;
– colectare acte stare civilă din R. Moldova;
– corectie eventuale erori in acte;
– prestare servicii pe contract;
– cel mai mic preț;
– plata finală – după primirea actelor.

Notă
1. Evitați obținerea actelor de la persoane necunoscute ce nu pot garanta calitatea serviciilor acordate.
2. Orice serviciu achitat trebuie sa fie însoțit de chitanță – doar cu ea puteți contesta calitatea serviciilor acordate.
3. Pentru rezervări transport accesați: transport cetățenie română