Lista depunere Jurământ cetățenie română

Stadiu dosare depunere jurământ

În tabelul de mai jos sunt actualizate dățile de înregistrare a cererii pe econsulat și data de vizită a instituței pentru primirea dovezii de redobândire a cetățeniei române.

Denumire instituțieData cerere econsulatDepunere Jurământ
Consulatul din Chișinău15.12.2020 08.04.2022
Consulatul din Bălți08.09.2020 14.02.2022
Consulatul din Cahul30.11.2020 07.04.2022
ANC București21.10.2021 04.07.2022
Generat în baza cererilor procesate de către DocumentExpert