Certificat de cetățenie

 Pentru cei care au redobândit cetățenia română până anul 2002 inclusiv, ori din anumite motive și-au perdut documentele doveditoare a cetățeniei române (certficatul de cetățenie română) își pot dovedi statul de cetățean român prin “clarificarea cetățeniei române” sau i se mai spune “furnizare date”.

    Acest document permite obținerea ulterioară a actelor de stare civilă și a pașaportului românesc sau a buletinului românesc.

Acte necesare furnizare date:

  • cerere tip – se dă din oficiu
  • certificate de stare civilă – original + copie simplă sau în copielegalizată;
  • certificate de stare civilă ascendenți/descendenți – original + copie simplă sau în copie legalizată
  • certificat de naștere soț/soție – copie simplă;
  • pașaport și buletin moldovenesc de la titular, soț/soție – copie simplă;
  • declaratia autentificata a ascendentilor/ descendentilor din care sa rezulte acordul lor privind furnizarea catre persoana solicitanta a datelor acestora despre cetatenia româna din Registrul National de Evidenta a Pasapoartelor Simple – în caz de necesitate
  • procură obținută în baza cărții de identitate românești sau pașaport românesc din partea unuia dintre soți.

În caz că cetatenia română a fost obținută de la un descendent atunci va fi nevoie de:

  • certificatele de stare civilă ale ascendenților/ descendenților (certificate de naștere, certificate de căsătorie etc.) – riginal + copie simplă sau în copie legalizată.

Nota
1. Evitați obținerea actelor de la persoane necunoscute ce nu pot garanta calitatea serviciilor acordate.
2. Orice serviciu achitat trebuie sa fie insotit de chitanță – doar cu ea puteți contesta calitatea serviciilor acordate.

Preț serviciu – 990 lei MDL

Apelează-ne sau lasă o solicitare aici și vei primi informații detaliate și sigure privind procesul de obținere a certificatului de cetățenie.