Certificat de cetățenie

Oferim asistența pentru obținere pentru obținerea/restabilirea certificatului de cetățenie.
Tel. 060146695022893020

 Pentru cei care au redobândit cetățenia română până anul 2002 inclusiv, ori din anumite motive și-au perdut documentele doveditoare a cetățeniei române (certficatul de cetățenie română ) își pot dovedi statul de cetățean român prin „clarificarea cetățeniei române” sau i se mai spune „furnizare date”.

    Acest document permite obținerea ulterioară a actelor de stare civilă și a pașaportului românesc sau a buletinului românesc.

Acte necesare furnizare date:

  • cerere tip – se dă din oficiu
  • certificate de stare civilă – original + copie simplă sau în copielegalizată;
  • certificate de stare civilă ascendenți/descendenți – original + copie simplă sau în copie legalizată
  • certificat de naștere soț/soție – copie simplă;
  • pașaport și buletin moldovenesc de la titular, soț/soție – copie simplă;
  • declaratia autentificata a ascendentilor/ descendentilor din care sa rezulte acordul lor privind furnizarea catre persoana solicitanta a datelor acestora despre cetatenia româna din Registrul National de Evidenta a Pasapoartelor Simple – în caz de necesitate
  • procură obținută în baza cărții de identitate românești sau pașaport românesc din partea unuia dintre soți.

În caz că cetatenia română a fost obținută de la un descendent atunci va fi nevoie de:

  • certificatele de stare civilă ale ascendenților/ descendenților (certificate de naștere, certificate de căsătorie etc.) – riginal + copie simplă sau în copie legalizată;

Nota
1. Evitați obținerea actelor de la persoane necunoscute ce nu pot garanta calitatea serviciilor acordate.
2. Orice serviciu achitat trebuie sa fie insotit de chitanță – doar cu ea puteți contesta calitatea serviciilor acordate.