Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania

    Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care doresc sa-si schimbe domiciliul in Romania se prezinta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe a carui raza teritoriala este situat imobilul unde isi stabilesc domiciliul, unde depun Cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania, impreuna cu urmatoarele documente:
– certificatul de nastere;
– certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor;
– hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz;
– certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor;
– certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta;
– pasaportul romanesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobandirea cetateniei romane, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, original si copie; pentru pasaport sunt necesare fila informatizata si filele destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera, original si copie; in situatia in care solicitantul nu poate face dovada cetateniei romane, i se elibereaza actul de identitate, numai dupa ce se atesta de catre Directia Generala de Pasapoarte, la cererea serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, faptul ca solicitantul este cetatean roman;
– actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine; pentru pasaport sunt necesare copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera;
– chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate;
– documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.
– chitanta C.E.C. privind achitarea taxei pentru restabilire.
  Certificatele de stare civila prezentate de solicitant trebuie sa fie emise de oficiile de stare civila romane, iar pentru hotararile judecatoresti privind statutul civil al titularului, pronuntate in strainatate si investite cu formula executorie, se prezinta copii traduse si legalizate. Solicitantii a caror nastere sau casatorie nu a fost inregistrata in registrele de stare civila romane vor solicita transcrierea certificatelor de stare civila obtinute in strainatate, atat pentru ei, cat si pentru copiii minori.
    In situatia in care numai unul dintre parinti isi schimba domiciliul din strainatate in Romania, impreuna cu copiii minori, este necesar consimtamantul celuilalt parinte, dat in forma autentica la notarul public, sau copia hotararii judecatoresti prin care copiii au fost incredintati parintelui care isi schimba domiciliul in Romania, situatie in care se depune copie a hotararii judecatoresti ramase definitiva, irevocabila, investita cu formula executorie.

Eliberarea primului act de identitate persoanelor care au dobandiit cetatenia romana 
    Persoanele care au dobandit cetatenia romana depun cererea pentru eliberarea primului act de identitate la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia locuiesc, unde prezinta urmatoarele documente:
a) certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, original si doua copii; in cazul minorilor care au implinit varsta de 14 ani si nu sunt inscrisi in certificatul constatator care atesta dobandirea cetateniei de catre unul dintre parinti, acestia sunt indrumati, pentru clarificarea cetateniei, catre Ministerul Justitiei;
b) certificatele de stare civila ale solicOrdonanta de urgenta 82 din 4 decembrie 2012 (OUG 82/2012)itantului, nastere si casatorie, daca este cazul, precum si cele ale copiilor sai cu varsta mai mica de 14 ani, care dobandesc cetatenia romana impreuna cu parintii, original si copie; in vederea obtinerii certificatelor de stare civila romanesti, se solicita transcrierea certificatelor de stare civila procurate din strainatate la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;
c) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
d) un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitatii, respectiv: pasaport, permis de conducere sau act de identitate strain, original si copie;
e) chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate;
f) documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.

La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda legitimatia eliberata de Autoritatea pentru Straini, iar in situatia in care nu mai detine acest document va da o declaratie in acest sens.

Cuantumul taxelor si modul de achitare
    Contravaloarea cartii de identitate este de 7 lei (RON), iar a cartii de identitate provizorii este de 1leu, aceste sume fiind actualizate in functie de rata inflatiei, cu avizul Consiliului Concurentei. 
Contravaloarea taxei pentru restabilirea domiciliului in Romania este de 41 lei (RON) si se achita la unitatile C.E.C..
     Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate si cartea de identitate provizorie) se achita la sediul Serviciilor Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor pe raza carora solicitantul are domiciliul sau resedinta, ori la structura de taxe si impozite din cadrul Consiliului Local in subordinea caruia functioneaza Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor.

Atentie: Ordonanta de urgenta 82 din 4 decembrie 2012 (OUG 82/2012)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *