EXTRASELOR MULTILINGVE DE STARE CIVILĂ

DocumentExpert, presteaza servicii juridice, în vederea obținerii de extrase multilingve de pe actele de stare civilă privind naşterea, căsătoria sau decesul.
Acestea sunt documente care au aceeaşi putere doveditoare ca şi certificatele de stare civilă şi se folosesc de către titulari şi persoanele îndreptăţite în faţa autorităţilor străine din statele părţi la Convenţia nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, la care România a aderat în anul 2012.

Potrivit instituţiei menţionate, „Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate în condiţiile Convenţiei nr. 16 de către autorităţile competente ale statelor părţi sunt recunoscute fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă şi se utilizează în aceleaşi condiţii ca şi certificatele de stare civilă pe domeniul teritorial al Convenţiei”.

Alături de România, statele semnatare ale convenţiei menţionate sunt următoarele: Austria, Belgia,Bosnia şi Herţegovina,Bulgaria,Republica Capului Verde, Croaţia, Confederaţia Elveţiană, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Marele Ducat al Luxemburgului, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Republica Moldova, Regatul Ţărilor de Jos, Polonia, Portugalia, Spania, Slovenia, Serbia, Turcia.

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea şi/sau căsătoria se eliberează titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind decesul se eliberează membrilor familiei ori altor persoane îndreptăţite. Extrasele multilingve se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială.

Pentru solicitarea extrasului multilingv trebuie prezentate următoarele acte:

  • cerere,
  • actul de identitate al titularului extrasului sau al persoanei care îl reprezintă;
  • cupie dupa actele de stare civilă
  • procura specială în cazul persoanelor împuternicite.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *