Ghid programare jurământ econsulat.ro

Programarea la Jurământul de credință este foarte actuală în această perioadă din motivul pandemiei, care a reținut procesul.

Mai mult decât atât, este un proces nu atât de greu, pe cât necesită multă atenție pentru a introduce corect datele.

Am pregătit pentru Dvs. un ghid, care vă va ajuta în procesul de programare la jurământul de credință pe site-ul econsulat.ro

Procedura de programare pentru depunerea jurământului pas cu pas.

După ce ați primit scrisoarea, care confirmă acceptarea cererii de redobândire a cetățeniei române, aveți la dispoziție 6 luni pentru a vă programa la Jurământul de credință.

 

 

1.      Primul pas este crearea unui cont în baza unui adrese de email pe econsulat.ro (contul îl creați în secțiunea –  CREAZĂ CONT NOU)

2.      În baza contului creat, ne autentificăm. Introducem adresa de email, parola și codul de securitate.

3.      Pe pagina principală a site-ul econsulat.ro, în secțiunea SERVICII CONSULARE , selectăm rubrica Depunerea Jurământului de credință.

 

4.      Următorul pas este alcătuit din mai multe înștiințări și reguli, cum ar fi și faptul că programarea la Jurământ trebuie să fie făcută în termen de 6 luni de la data comunicării ordinului.

 

După ce ați făcut cunoștință cu informația, apăsați butonul verde de jos Solicitați Serviciu

 

După ce am solicitat serviciul, urmează să introducem datele.

Prima Etapă – Datele de Identitate ale Solicitantului
 

Trebuie să introduceți datele din buletinul de identitate.

Nume* – Familia Dvs (ex. Donciu) Prenume* – Numele Dvs (ex. Ecaterina) Nume Familie Tată* – Familia Tatălui (ex. Donciu) Prenume Tată* – Numele Tatălui (ex. Alexei) Nume Familie Mamă* – Familia Mamei (ex. Donciu) Prenume Mamă* – Numele Mamei (ex. Maria) Cetățean al Statului – selectați țara — Republica Moldova — Sex* – selectați pe cel corespunzător Feminin / Masculin. Data nașterii* – Data de naștere a Dvs (ex. 12.07.1990) Născut în* – Selectați țara în care v-ați născut (Republica Moldova / Ucraina / Rusia etc.) Regiunea* – Selectați regiunea (ex mun. Chișinău) Localitate* – Localitatea în care locuiți ( Chișinău, Bălți, Ungheni)

 

Pentru rubrica Document de identitate solicitant:

Tip document de identitate – selectăm ‘’ Buletinul de identitate’’ Document de identitate emis de – bifați „altă țară” Seria document – introduceți doar literele din actul de identitate (exemplu: B) Număr document – introduceți mai departe numărul din actul de identitate  (exemplu: 0759627) Data emiterii – introduceți data emiterii din actul de identitate Data expirare – introduceți data expirării din actul de identitate ** în caz că aveți actul de identitate cu valabilitate nelimitată, la data expirării nu introducem nimic, dar bifăm Valabilitate nelimitată. Emis de – în dependență de buletin (exemplu: ASP)

 

Adresa de domiciliu (așa cum figurează in actul de identitate)

Aici indicăm iarăși datele din buletin. NU indicăm adresa unde locuim acum.

Țară* – selectăm –Republica Moldova– Regiunea*  – selectăm municipiul sau raionul în care locuim (Exemplu: mun. Chișinău) Localitate*  – aici deja introducem orașul sau satul. Dacă se repetă atunci scriem la fel Chișinău Strada* – indicăm doar dacă este în buletin de identitate, dacă nu este, lăsăm liber. Număr* – indicăm doar dacă este în buletin de identitate, dacă nu este, lăsăm liber. Bloc* – indicăm doar dacă este în buletin de identitate, dacă nu este, lăsăm liber. Etaj* – indicăm doar dacă este în buletin de identitate, dacă nu este, lăsăm liber. Scară* – indicăm doar dacă este în buletin de identitate, dacă nu este, lăsăm liber. Apartament* – indicăm doar dacă este în buletin de identitate, dacă nu este, lăsăm liber. Cod poștal*- indicăm doar dacă este în buletin de identitate, dacă nu este, lăsăm liber.

 

 

Reședința/Adresa la care locuiți în străinătate.

**Se completează doar în cazul în care persoana dorește să se programeze într-un alt stat, cu excepția celei a cărui cetățean sunteți.

De exemplu:

Țara* – selectați țara în care vă aflați. (exemplu: Italia) Regiunea* – selectați regiunea in care vă aflați ( exemplu: Toscana) Localitate* – în dependență de regiune.

 

Date de contact.

Introducem numărul de telefon în format internațional. Exemplu: +37360146695

Adresa de email este prestabilită.

**Înainte de a trece la pasul următor, verificați încă o data dacă ați introdus corect toate datele.

După ce am verificat toate datele, tastăm  Pasul Următor >>

 

După ce ați indicat domiciliul, automat s-a selectat și oficiul consular unde trebuie să vă apropiați.

 Al doilea pas – Detalii cerere

 

 

Informații privind cererea aprobată de redobândire a cetățeniei române. Selectați locul unde ați depus solicitarea. De exemplu, dacă ați depus la ANC, atunci bifați căsuța cu Solicitare depusă la Autoritatea Națională pentru Cetățenie.

Completați numărul cererii de redobândire a cetățeniei române* – acest număr îl găsiți în scrisoare, este numărul pe care l-ați primit la depunere. El trebuie să fie sub formatul: numărul dosarului/RD/anul depunerii. (Exemplu: 20169/RD/2018)

 

Următoarea căsuță cu – Codul cererii – nu este nevoie de completat.

 

Copii minori pentru care a fost solicitată redobândirea cetățeniei române – se completează dacă la momentul depunerii ați avut și copii minori indicați în dosar.

 

 

 

În tabelă indicăm datele copilului, tastând butonul ADAUGĂ:

Nume familie copil * – Familia copilului  (Exemplu: Donciu) Prenume*  – Numele copilului (Exemplu: Ion) Prenume tată* – indicăm numele tatălui (Exemplu: Vladislav) Prenume mamă* – indicăm numele mamei (Exemplu: Ecaterina) Cetățean al statului* – selectăm țara — Republica Moldova— Sex* – selectăm varianta corespunzătoare. Feminin/Masculin Data nașterii* – indicăm data de naștere a copilului. Țară naștere* – indicăm țara din certificatul de naștere. Dacă s-a născut într-o altă țară decât R. Moldova, o selectăm. Regiunea* – indicăm regiunea (exemplu: mun. Chișinău). Localitatea* – indicăm Localitatea (exemplu: Chișinău).

 

**Datele despre actele de identitate a minorului nu sunt obligatorii de completat.

După ce am completat prima parte, apăsăm butonul Salvează , iar automat va apărea în tabelul cu copii minori pentru care a fost solicitată.

1.      Opțiuni de domiciliu –  NU selectăm nimic

2.      Locație Depunere Jurământ. Indicați locul unde doriți să depuneți jurământul, bifați sau Misiunea Diplomatică sau Autoritatea Națională pentru Cetățenie.

3.      Ordinul privind aprobarea cetățeniei române – îl găsiți în scrisoare (exemplu: 125/P/2020 din 12.12.2020 . Introduceți primele cifre din ordin indicate în scrisoare și selectați ordinul și data publicării lui.

**În caz că nu-l găsiți în listă, înseamnă că încă nu este procesat de consulat. Trebuie să mai încercați peste o săptămână din nou.

4.      Am primit comunicarea aprobării, transmisă de Autoritatea Națională pentru Cetățenie – bifăm DA, iar mai jos indicăm data când ați primit scrisoarea.

 

După ce am verificat toate datele, tastăm  Pasul Următor >>

Al treilea pas -Taxe Consulare

Pasul următor sunt Taxele Consulare – Nu indicăm nimic este doar o înștiințare că nu este nevoie de achitat nimic la Consulat și apăsăm în continuare Pasul Următor >>

 

Al patrulea pas- ATAȘAȚI DOCUMENTE

Aici sunt actele necesare pentru programare la Jurământ.

Este nevoie de tastat butonul << Dețin documentul >>  pentru următoarele acte:

— Buletinul de identitate; — Certificatul de naștere; — Permis de ședere (doar în caz că sunteți in alt stat); — Comunicarea de la ANC privind acceptul;

Toate aceste acte este nevoie să le fotografiați și să le încărcați.

În cazul în care sunt și alte acte de anexat la dosar, ca certificat de naștere a copilului, dacă este inclus in dosar, atunci indicați manual:

— Denumirea actului și încărcați poza actului.

 

La sfârșit apăsați pe butonul verde de jos cu inscripția – TRIMITEȚI CEREREA

 

** Important – salvați neapărat adresa de email, parola și numărul cererii. În caz contrar nu veți avea acces la cont și nu veți putea vedea numărul cererii, starea ei și alte detalii importante care sunt necesare pentru depunerea jurământului.