Mențiune de divorț/deces pe certificatul de naștere sau căsătorie românesc

Acte necesare mențiune de divorț/deces
– certificat de naștere românesc în original și 2 copii;
– certificatul de divorț/deces în original și 2 copii;
– extrasul după actul căsătorie în original și 2 copii;  
– 2 copii certificatul de cetățenie; 
– o fotocopie buletin moldovenesc;
– o fotocopie pașaport moldovenesc; 
– procura (în procura să se conțină textul: în vederea aplicării mențiuni de căsătorie și divorț/deces ) și 2 copii.

Termen de la 1,5 luni, din moment ce ajunge fila consulară in România;​​
Actele se predau în bază de contract prestări servicii;
Plata pentru mențiune, după primirea actelor transcrise.

Notă
1. Evitați obținerea actelor de la persoane necunoscute ce nu pot garanta calitatea serviciilor acordate.
2. Orice serviciu achitat trebuie sa fie însoțit de chitanță – doar cu ea puteți contesta calitatea serviciilor acordate.

Oferim asistența pentru obținerea mențiune de divorț/deces pe certificatul de naștere sau căsătorie românesc.
Tel. 060146695022893020