Noutăți cetățenie română

Anunț IMPORTANT ANC

Procedura de comunicare cu solicitanții, inclusiv pentru ordinele emise de Președintele ANC, se va realiza prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau la adresa de poștă electronică indicată de…

1 2 4