Acte necesare pentru cetatenie romana.

 • – 2 foto 3.5*4.5
 •  – Buletinul sau cartea de identitate in copie legalizata;
 • – Pasaport + copie legalizata
 • – Cazier judiciar din Romania;
 • – Cazier judiciar din Republica Moldova
 • – Acte de stare civila (certificat de nastere, casatorie, deces sau divort) in copii legalizate pentru titular si ascendenti (parinti, bunici, strabunici), fosti cetateni romani;( Datele de stare civila din documentele depuse trebuie sa corespunda cu cele din certificatul de nastere ! )
 • – Declaratie personala, autentificata la notar sau Sectia Consulara din care sa rezulte daca a mai depus sau nu o alta cerere de redobandire a cetateniei romane;
 • – Declaratie personala autentificata la notar sau Sectia Consulara din care sa rezulte ca in prezent nu intreprinde si nu sprijina actiuni impotriva ordinii de drept, ori a sigurantei nationale si nici in trecut nu a desfasurat asemenea activitati;
 • – Declaratie pe proprie raspundere, autentificata la Sectia Consulara a Ambasadei Romaniei in Republica Moldova, Chisinau, prin care solicita rebobandirea cetateniei romane cu mentinerea domiciliului in Republica Moldova;
 • – Acte de stare civila in copii legalizate pentru copiii minori ai solicitantilor, daca este cazul;
 • – Acordul sotilor pentru redobandirea cetateniei de catre copiii minori, dat prin declaratie autentificata la notar, daca este cazul;
 • – In cazul minorilor de peste 14 ani este necesar consimtamantul minorilor pentru redobandirea cetateniei romane dat prin declaratie autentificata la notar in prezenta unui parinte;
 • – Toate actele se depun intr-un dosar de carton cu sina.
 • – Cererile se depun personal si doar in cazuri temeinic justificate medical prin acte doveditoare de un reprezentant legal (mandatar sau avocat);
 • – Cererile se primesc numai daca sunt insotite de toate documentele necesare si nu exista neconcordante intre datele de stare civila ;
 • – Cererile pot fi depuse numai de fostii cetateni romani care au dobandit cetatenia romana prin nastere sau prin adoptie si care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau aceasta cetatenie le-a fost ridicata fara voia lor, precum si descendentii acestora pana la gradul III pot redobandi ori li se poate acorda cetatenia romana, la cerere, cu pastrarea cetateniei straine si stabilirea domiciliului in tara sau cu mentinerea acestuia in strainatate ;
 • -Aveti nevoie de programare pentru depunere : www.cetatenie.just.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*