Obținerea și redobândirea cetățeniei române – raport ANC și predicții pentru 2022

În trimestrul al IV-lea al anului 2021 Autoritatea Națională pentru Cetățenie a continuat demersurile menite a veni în sprijinul solicitanților de cetățenie. Activitățile curente ale instituției dar și relaționarea cu petenții, au fost în continuare influențate de actualul context pandemic asociat COVID-19 și de măsurile luate pentru prevenirea și combaterea răspândirii acestui virus. Cu toate restricțiile impuse de aceste măsuri ANC a optimizat unele segmente ale activității și a adoptat măsuri în sensul creșterii numărului de locuri disponibile pentru depunerea solicitărilor de cetățenie la sediul ANC din București, respectiv pentru creșterea numărului sesiunilor de jurământ.

Repere ale activității pe trimestrul IV/2021

În perioada 01.10.2021 – 31.12.2021 au fost înregistrate un număr de 13.135 de cereri de acordare/redobândire a cetățeniei române, formulate în baza art. 8, art. 81, art. 82, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 21/1991, respectiv 100 de solicitări privind renunțarea la cetățenie română, formulate în baza art. 27 din Legea nr. 21/1991.

Al patrulea trimestru a prilejuit organizarea la sediul ANC a unui număr de 56 de sesiuni de jurământ, oficiate de către doamna Gabriela Lenghel, președinte și domnul Ionel-Constantin MITEA, vicepreședinte. La aceste ceremonii au participat 3864 de persoane.

Totodată, au fost eliberate un număr de 4.322 de certificate de cetățenie dintre care 905 pentru minori. Au fost soluționate, prin ordin al președintelui ANC, un număr de 13.277 cereri de cetățenie. În trimestrul IV au fost soluționate și 10 solicitări în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Începând cu data de 21.12.2021 a fost modificat ”Regulamentul de programare online pentru depunerea cererilor privind cetățenia română”, document postat pe pagina web a instituției. În trimestrul de referință, pe linia dialogurilor interinstituționale în materie de cetățenie, conducerea ANC a desfășurat întâlniri de lucru comune cu reprezentanți ai Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Proiecții referitoare la activitatea pe trimestrul I/2022

În trimestrul I/2022, Autoritatea Națională pentru Cetățenie, va avea în vedere:

– consolidarea dialogului cu partenerii instituționali (MAE, MAI);

– creșterea numărului de dosare soluționate;

– definitivarea procesului de modificare și completare a regulamentelor interne, reper menit a îmbunătăți și eficientiza activitatea curentă.

La nivelul Comisiei pentru cetățenie, în trimestrul I al anului 2022 există o proiecție de circa 20.000 dosare ce urmează a fi înaintate spre analiză și soluționare, din categoria cererilor de redobândire depuse în temeiul art. 11 din Legea cetățeniei române. Estimăm o evoluție ce cuprinde dosare cu numere cuprinse între 38.450/RD/2019 – 60.000/RD/2019.

Dialog cu partenerii instituționali/societatea civilă/media, sugestii și opinii

Această secțiune a fost creată în primul trimestru al anului 2021 și include sugestii, propuneri, opinii,  din partea partenerilor de dialog (instituții ale statului român, societatea civilă, media, etc.). Recomandări și propuneri pentru această secțiune pot fi transmise pe adresa de email [email protected].

sursa: cetatenie.just.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *