Documente necesare pentru pașaport Românesc

Acte necesare pentru pașaportul simplu electronic

a) pentru adulți

 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original.
 • documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului;
 • paşaportul anterior, dacă acesta există.
 • pasaport si buletin de identitate R. Moldova, pentru cei cu domiciliu în R.Moldova

Călătorește cu noi în România pentru perfectarea pașaportului și obții 5 euro reducere pentru ridicarea pașaportului, contactează-ne

b) pentru minori cu domiciliu în România, care nu au împlinit vârsta de 14 ani.

 • certificatul de naştere al minorului, în original;
 • document/documente de identitate al părintelui/ale parinţilor, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului;
 • paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există;

Obținem pașaport pentru copil minor prin procura. Contactează-ne

În situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:

 • procură specială prin care un părinte împuternicește celălalt părinte sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;

c) pentru minori cu domiciliu în România, care au împlinit vârsta de 14 ani.

 • cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • certificatul de naştere al minorului, în original;
 • declaraţii privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic, date, după caz, de ambii părinţi/un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, în original
 • documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului;
 • paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există. În situaţia în care cererea este formulată cu acordul pentru eliberarea paşaportului simplu electronic dat de un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, aceasta trebuie să fie însoţită, după caz, şi de:

2 comentarii la „Documente necesare pentru pașaport Românesc

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *