Procedura de redobindire a cetateniei: etapele de la depunerea cererii pina la primirea statutului de cetatean roman

Procedura de redobindire a cetateniei: etapele de la depunerea cererii pina la primirea statutului de cetatean romanPentru a redobindi cetatenia, este nevoie sa se parcurga urmatoarele etape din procedura:

1. Depunerea cererii

Cererea de redobândire a cetăţeniei române se depune personal sau, în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procură specială şi autentică la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din Bucureşti sau la birourile teritoriale ale Autorităţii din teritoriu (Iaşi, Suceava, Galaţi şi Timişoara). Persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în străinătatepot depune cererea de redobândire a cetăţeniei române la misiunile diplomatice sau oficiile consulare competente ale României din ţara de domiciliu sau de reședință.Preşedintele Comisiei pentru Cetăţenie fixează un termen la care Comisia pentru Cetăţenie va verifica îndeplinirea condiţiilor necesare redobândirii cetăţeniei române, termen care nu va depăşi 5 luni de la data înregistrării cererii. De asemenea, Preşedintele dispune prin rezoluţie completarea dosarului, solicitarea de relaţii pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 8 lit. b) şi e) din Legea cetăţeniei române. 

2. Soluţionarea cererii de către Comisia pentru Cetăţenie

La termenul stabilit pentru dezbaterea cererii, Comisia verifică îndeplinirea condiţiilor necesare redobândirii cetăţeniei române, potrivit dispoziţiilor de la art. 11 și art. 8 alin. 1 lit. b), c) şi e) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată. 

3. Raportul Comisiei

Comisia pentru Cetăţenie întocmeşte un raport care se înaintează Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi care cuprinde propunerile motivate ale Comisiei pentru redobândirea cetăţeniei române sau după caz de respingere a cererii de redobândire a cetăţeniei române.

4. Emiterea ordinului PreşedinteluiAutorităţii Naţionale pentru Cetăţeniede redobândire a cetăţeniei române sau respingere a cererii de redobândire a cetăţeniei române.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile Legii cetăţeniei române, emite ordinul de redobândire a cetăţeniei române, ordin carese comunică, de îndată, solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.În cazul în care Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea cetăţeniei române, respinge, prin ordin, cererea de redobândire a cetăţeniei române, ordin care de asemenea se comunică solicitantului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de respingere a cererii de redobândire a cetăţeniei române poate fi contestat în termen de 15 zile de la comunicare la Secţia de Contencios Administrativ a Curţii de Apel București, Secția contencios administrativ. Hotărârea curţii de Apel este definitivă şi poate fi supusă recursului la secţia de contencios administrativ a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

5. Depunerea jurământului

În termen de 3 luni de la data comunicării ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de redobândire a cetăţeniei române, persoanele în cauză vor depune jurământul de credinţă faţă de România. După depunerea jurământuluiComisia pentru Cetăţenie eliberează certificatul de cetăţenie română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *