Redobândire cetățenie română minori

Program de lucru pentru depunere şi înregistrare dosare minori la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie:

  • luni și miercuri  între orele 08:30 – 12:30

Actele necesare redobândirii cetățeniei române de către minori, conform art. 11 alin. 2 din Legea nr. 21/1991:

1. cerere tipizată,  descarca opis anexă la cerere (descarcă documentul în format )
2. două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm
3. certificatul de naștere al copilului minor pentru care se solicită acordarea cetățeniei române, în copie legalizată, cu traducere, după caz
4. dovada cetățeniei române din care să rezulte data obținerii cetățeniei române de către părintele/părinții care depune/depun cererea, în original şi copie (certificat de cetățenie sau, în lipsa acestuia, adeverință eliberată de către DGP din care să rezulte data obținerii cetățeniei române)
5. declarația notarială cu acordul celuilalt soț privind acordarea cetățeniei române copilului minor
6. consimțământul minorului care are peste 14 ani la data depunerii cererii cu privire la acordarea cetățeniei române, dat prin declarație notarială
7. declarație pe propria răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României din țara de domiciliu, a părintelui/părinților minorului, din care să rezulte că nu a/au solicitat transcrierea certificatului de naștere al minorului la autoritățile competente.

Cererile formulate de părinții sau, după caz, părintele care a obținut cetățenia română, pentru minorii care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (2)   din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare (cereri privind dobândirea cetățeniei române de către copilul care nu a împlinit vârsta de 18 ani care nu au fost depuse odată cu cererea prin care părinții săi ori, după caz, părintele său solicită redobândirea cetățeniei române) se vor depune la sediul ANC din București, la Birourile Teritoriale ale Autorităţii, sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României din ţara de domiciliu / reşedinţă. 

Cererile se depun personal de părinţii sau, după caz, părintele care a obținut cetățenia română şi doar în cazuri temeinic justificate prin acte doveditoare, în baza unei aprobări prealabile scrise, printr-un mandatar cu procură specială şi autentică.