Ridicăm acte din România

Oferim asistența pentru ridicarea actelor din România
Tel. 060146695022893020

Cele mai solicitate acte spre ridicare:
– pașaport de la serviciile de pașapoarte ori consulate;
– certificate de naștere și casătorie transcrise, de la serviciile de stare civilă
– permis de conducere românesc;
– diplome depuse la echivalare.

actele se ridică prin procură;
cel mai mic preț;
plata pentru servicii după primirea actelor.

Notă
1. Evitați obținerea actelor de la persoane necunoscute ce nu pot garanta calitatea serviciilor acordate.
2. Orice serviciu achitat trebuie sa fie insotit de chitanță – doar cu ea puteți contesta calitatea serviciilor acordate.
3. Pentru rezervări transport accesati transport cetățenie română