Ridicăm acte din România

Cele mai solicitate acte spre ridicare:
– pașaport de la serviciile de pașapoarte ori consulate;
– certificate de naștere și căsătorie transcrise, de la serviciile de stare civilă
– permis de conducere românesc;
– diplome depuse la echivalare.

actele se ridică prin procură;
cel mai mic preț de la 200 lei MDL;
plata pentru servicii după primirea actelor.


Notă
1. Evitați obținerea actelor de la persoane necunoscute ce nu pot garanta calitatea serviciilor acordate.
2. Orice serviciu achitat trebuie sa fie insotit de chitanță – doar cu ea puteți contesta calitatea serviciilor acordate.
3. Pentru rezervări transport accesati transport cetățenie română