Tag: juramant

Termen pentru depunerea juramantului

Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 20.
(1) Cetatenia romana se acorda sau se redobandeste la data depunerii juramantului de credinta.
(2)In termen de 6 luni de la data comunicarii ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de acordare sau redobandire a cetateniei romane sau, dupa caz, de la publicarea in Monitorul Oficial a hotararii Guvernului de acordare a cetateniei romane, persoanele carora li s-a acordat sau care au redobandit cetatenia romana vor depune juramantul de credinta fata de Romania.
(3) In cazuri temeinic justificate, termenul prevazut la alin. (2) poate fi prelungit o singura data, daca cererea de prelungire insotita de documente doveditoare este formulata inainte de implinirea acestuia.
(4) Cererea de prelungire prevazuta la alin. (3) se aproba de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sau, dupa caz, de seful misiunii diplomatice ori al oficiului consular.
(5) Juramantul de credinta se depune in sedinta solemna in fata ministrului justitiei sau a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie ori a unuia dintre cei 2 vicepresedinti ai autoritatii delegati in acest sens si are urmatorul continut: «Jur sa fiu devotat patriei si poporului roman, sa apar drepturile si interesele nationale, sa respect Constitutia si legile Romaniei.»
(6) Dupa depunerea juramantului, Comisia elibereaza certificatul de cetatenie romana, care va fi intocmit in doua exemplare, semnate de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, dintre care un exemplar va fi inmanat titularului. Ambele exemplare ale certificatului contin elemente de siguranta si au aplicate fotografii ale titularului.
(7) In situatia in care copiii minori dobandesc cetatenia romana odata cu parintii sau cu unul dintre ei, acestia vor fi inscrisi in certificatul de cetatenie al parintilor si nu depun juramantul.
(8) Persoana care a obtinut cetatenia romana in conditiile prevazute la art. 10 si 11, cu mentinerea domiciliului in strainatate, va depune juramantul de credinta, in termenul prevazut de lege, in fata sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Romaniei din tara in care domiciliaza. In acest caz, certificatul de cetatenie romana va fi eliberat de seful misiunii diplomatice sau al oficiului consular respectiv. Seful misiunii diplomatice sau al oficiului consular poate delega aceste atributii unui alt membru al personalului diplomatic sau consular.
(9) Persoana care a obtinut cetatenia romana in conditiile prevazute la art. 10 si 11, cu mentinerea domiciliului in strainatate, poate depune juramantul de credinta si in conditiile prevazute la alin. (5), in termenul prevazut de lege, cu acordul sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Romaniei din tara in care domiciliaza.
(10) Prevederile alin. (8) si (9) se aplica in mod corespunzator si in cazul persoanelor care au obtinut cetatenia romana in conditiile prevazute la art. 8^1.
(11) In cazul in care copilul devine major in timpul procesului de solutionare a cererii si pana la data dobandirii de catre parinti a cetateniei romane, acesta va depune juramantul si i se va elibera certificat de cetatenie distinct.”

Jurământul de credință ar putea fi depus și la Biroul Consular al României din Ungheni

„La ora actuală, jurământul de credință poate fi depus doar la Bălți, Chișinău și Cahul, ceea ce provoacă mari incomodități și cozi interminabile. Biroul consular de la Ungheni a fost creat în scopul de a servi cât mai bine locuitorii din regiune, însă, pentru a-și atinge obiectivul stabilit, este necesară extinderea ariei serviciilor consulare pentru a putea răspunde cererilor din zona Ungheni. Mă bucură receptivitatea cu care reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe al României au răspuns solicitărilor adresate în cadrul întrevederii de astăzi și sper să existe aceeași deschidere și din partea autoritarilor de la Chișinău. Din păcate, miniștrii precedenți nu au dat curs acestei solicitări. Sper ca noul ministru să aibă înțelepciunea necesară pentru a o face”, a fost mesajul transmis de către deputatul Constantin Codreanu.

Președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, deputatul Constantin Codreanu, i-a solicitat public, printr-o intervenție live pe facebook, noului Ministru al Afacerilor Externe și al Integrării Europene de la Chișinău, Nicu Popescu, să răspundă pozitiv dorinței României de a extinde gama de servicii oferite de Biroul Consular al României de la Ungheni.

Depunerea Jurământului – este următoarea etapa in baza careea persoana este considerate cetatean roman.

Procedura de depunere jurământ presupune:

 1. Programarea la Consulatul Român. jurământului nu poate fi făcută instant după ce ați fost publicat în Ordine ANC, de obicei dupa 2-3 saptamani dela publicarea ordinului. Programarea la jurământ se face la Consulatul Român, în dependență de localitatea în care locuiți, pe econsulat.ro. Fiecare persoană are la dispoziția sa un termen de șase luni pentru a se programa întru depunerea ,,Jurământului de Credință față de România” din data comunicării ordinului din partea președintelui Autorității Naționale pentru cetățenie;
 2. Depunerea actelor. Dupa programare vi se da o data la care va prezentati la consulatul roman pentru a prezenta actele necesare depunere juramant cetatenie romana:
 • Buletinul de identitate cu fișa de însoțire (atât originalul, cât și copia acestuia)
 • Pașaportul străin (atât originalul, cât și copia acestuia)
 • Certificatul de naștere (atât originalul, cât și copia acestuia)
 • Certificatul de căsătorie/divorț/deces (atât originalul, cât și copia acestuia)
 • 2 fotografii color pe fundal alb cu formatul 3,5×4,5 cm
 • Înştiinţarea  cu privire la acordarea cetăţeniei române, primită din partea ANC (scrisoarea cu plic);
 • Pentru minorii incluşi în ordinele ANC se prezintă și certificatul de naştere al minorului  (original/copie).
 1. Depunerea juramantului de credinta fata de statul roman. Statutul de cetățean român se obține la data depunerii jurământului de credință față de România. La depunerea ”Jurământului de Credință față de România” fiecare persoană trebuie sa aibă o ținută decentă. Persoanele ce au domiciliul sau viza de reședință în altă țară decât Republica Moldova, pot depune ”Jurământul de Credință față de România” la misiunile diplomatice sau consulare ale României din statul unde au drept de ședere (permis de ședere).

Textul Jurământului ce trebuie cunoscut este: Jur să fiu devotat Patriei și poporului român,/ Să apăr drepturile și interesele naționale,/ Să respect Constituția și legile României.

Unele etape pot fi comasate in dependent de institutia unde se depune juramantul.

Programare pentru juramant:www. cetatenie.just.ro.

Oferta servicii documentexpert.md

 • Oferim consultanţă şi pregătim setul de acte pentru depunerea jurământului de credinţă.
 • Acordăm suportul necesar întru remedierea procedurii date și pregătim mapa de acte necesare pentru depunerea ,,Jurământului de Credință față de România”.

Telefon: 060146695 ori 022893020 Alina

Depunerea Jurământului – este următoarea etapa in baza careea persoana este considerate cetatean roman.

Procedura de depunere jurământ presupune:

 1. Programarea la Consulatul Român. jurământului nu poate fi făcută instant după ce ați fost publicat în Ordine ANC, de obicei dupa 2-3 saptamani dela publicarea ordinului. Programarea la jurământ se face la Consulatul Român, în dependență de localitatea în care locuiți, pe econsulat.ro. Fiecare persoană are la dispoziția sa un termen de șase luni pentru a se programa întru depunerea ,,Jurământului de Credință față de România” din data comunicării ordinului din partea președintelui Autorității Naționale pentru cetățenie;
 2. Depunerea actelor. Dupa programare vi se da o data la care va prezentati la consulatul roman pentru a prezenta actele necesare depunere juramant cetatenie romana:
 • Buletinul de identitate cu fișa de însoțire (atât originalul, cât și copia acestuia)
 • Pașaportul străin (atât originalul, cât și copia acestuia)
 • Certificatul de naștere (atât originalul, cât și copia acestuia)
 • Certificatul de căsătorie/divorț/deces (atât originalul, cât și copia acestuia)
 • 2 fotografii color pe fundal alb cu formatul 3,5×4,5 cm
 • Înştiinţarea  cu privire la acordarea cetăţeniei române, primită din partea ANC (scrisoarea cu plic);
 • Pentru minorii incluşi în ordinele ANC se prezintă și certificatul de naştere al minorului  (original/copie).
 1. Depunerea juramantului de credinta fata de statul roman. Statutul de cetățean român se obține la data depunerii jurământului de credință față de România. La depunerea ”Jurământului de Credință față de România” fiecare persoană trebuie sa aibă o ținută decentă. Persoanele ce au domiciliul sau viza de reședință în altă țară decât Republica Moldova, pot depune ”Jurământul de Credință față de România” la misiunile diplomatice sau consulare ale României din statul unde au drept de ședere (permis de ședere).

Textul Jurământului ce trebuie cunoscut este: Jur să fiu devotat Patriei și poporului român,/ Să apăr drepturile și interesele naționale,/ Să respect Constituția și legile României.

Unele etape pot fi comasate in dependent de institutia unde se depune juramantul.

Lista persoanelor pentru depunerea juramantului poate fi gasita pe cetatenie.just.ro.

Oferta servicii documentexpert.md

 • Oferim consultanţă şi pregătim setul de acte pentru depunerea jurământului de credinţă.
 • Acordăm suportul necesar întru remedierea procedurii date și pregătim mapa de acte necesare pentru depunerea ,,Jurământului de Credință față de România”.

Telefon: 060146695 ori 022893020 Alina