Transcriere acte prin procură în Județul Buzău

Transcrierea actelor de stare civilă este o etapă esențială în procesul de redobândire a cetățeniei române, necesitând o atenție sporită și precizie în completarea dosarului. Până a ajunge la momentul în care obții documentele în mână, este nevoie de timp și de câteva deplasări în România. Cu DocumentExpert procesul devine mai simplu și mai rapid, deoarece toate aceste acte pot fi perfectate fără obligativitatea de a vă deplasa fizic în România, doar în baza unei procuri. 

Transcrierea actelor prin procură, fără deplasare în România

Prin intermediul DocumentExpert poți obține certificatele de naștere și/sau căsătorie fără a fi nevoie să călătorești România, acest serviciu oferind o soluție legală, sigură și eficientă. Totul se realizează în baza unei procuri, care permite economisirea timpului, a banilor și care garantează realizarea corectă și într-un interval de timp scurt a procedurilor.

Transcrierea prin procură a actelor de stare civilă este posibilă la aproximativ 50 de localități din România, cu o programare în prealabil, atât pentru cei fără domiciliu în România, cât și pentru cei care și-au redobândit cetățenia română în baza Jurământului de credință față de statul român.

Transcrierea prin procură în localitățile din Județul Buzău

În Județul Buzău transcrierea prin procură poate fi făcută în următoarele localități: Amaru, Balta Albă, Bălăceanu, Beceni, Berca, Bisoca, Blăjani, Boldu, Bozioru, Brădeanu, Brăești, Breaza, Buda, C.A. Rosetti, Calvini, Cănești, Cătina, Cernătești, Chiliile, Chiojdu, Cilibia, Cislău, Cochirleanca, Colți, Costești, Cozieni, Florica, Gălbinași, Gherăseni, Ghergheasa, Glodeanu Sărat, Glodeanu-Siliștea, Grebănu, Gura Teghii, Largu, Lopătari, Luciu, Măgura, Mărăcineni, Mărgăritești, Mânzălești, Merei, Mihăilești, Movila Banului, Murgești, Năeni, Odăile, Padina, Pardoși, Pănătău, Pârscov, Pietroasele, Podgoria, Poșta Câlnău, Puiești, Racovițeni, Râmnicelu, Robeasca, Rușețu, Săgeata, Săhăteni, Săpoca, Sărulești, Scorțoasa, Scutelnici, Siriu, Smeeni, Stâlpu, Tisău, Topliceni, Țintești, Ulmeni, Unguriu, Vadu Pașii, Valea Rămnicului, Valea Salciei, Vâlcelele, Vernești, Vintilă Vodă, Viperești, Zărnești, Ziduri.

Actele necesare pentru certificatul de căsătorie românesc:

 • Certificatul de căsătorie în original și 2 copii xerox;
 • 2 copii ale certificatului de cetățenie al soțului care solicita transcrierea;
 • Câte o copie a certificatelor de naștere, din partea ambilor soți;
 • Câte o copie a buletinului moldovenesc, din partea ambilor soți;
 • Câte o copie a pașaportului moldovenesc, din partea ambilor soți.

Actele necesare pentru certificatul de naștere românesc copil:

 • Certificatul de naștere în original și 2 copii;
 • 2 copii ale certificatului de cetățenie al părintelui care solicită transcrierea;
 • Copie certificat de căsătorie, dacă există;
 • Câte o copie la certificatele de naștere ale ambilor părinți;
 • Câte o copie a buletinului moldovenesc, din partea ambilor părinți;
 • Câte o copie a pașaportului moldovenesc, din partea ambilor părinți;
 • Procură în original + 2 copii;
 • Declarația din partea ambilor părinți că sunt de acord ca copilul să obțină cetățenia română și să i se transcrie certificatul de naștere a minorului în Registrul de Stare Civilă, cu păstrarea domiciliului (oraș, strada, casa).

În cazul minorilor cu vârsta de peste 14 ani:

 • Procura se obține din partea minorului cu consimțământul părintelui cetățean Român;
 • Declarația se face de către minor precum că nu a mai solicitat transcrierea actelor anterior cu consimțământul părintelui cetățean Român;
 • Declarația din partea ambilor părinți că sunt de acord ca copilul să obțină cetățenia română și să i se transcrie certificatul de naștere a minorului în Registrul de Stare Civilă, cu păstrarea domiciliului (oraș, strada, casa);

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *