Certificat de naștere și căsătorie pentru cei cu domiciliu în România

Acte necesare transcriere certificat de căsătorie:
– certificat de cetățenie – original
– certificatul de căsătorie în original + copie notarial legalizată;
– copie certificat de cetățenie al soțului care solicită transcrierea;
– câte o copii certificatele de naștere, din partea ambilor soți;
– copie buletin moldovenesc, din partea soț/soție;
– copie carte de identitate românească, pentru cei fără buletin românesc accesați pagina cetatenie romana
– câte o copie pașaport, din partea ambilor soți;
– fiece soț cetățean român trebuie să dețină un act de identitate românesc
– procura obținută în baza cărții de identitate românești sau pașaport românesc din partea unuia dintre soți.

Preț serviciu de la 990 lei MDL

Acte necesare transcriere certificat de naștere copil:
– certificat de cetățenie părinți – original;
– certificatul de naștere în original + copie notarial legalizată;
– 2 copii certificat de cetățenie al părintelui care solicită transcrierea;
– 2 copii certificat de căsătorie dacă există;
– câte 2 copii certificatele de naștere ale ambilor părinți;
– 2 copii buletin moldovenesc, din partea tată/mamă;
– 2 copii carte de identitate românească;
– câte 2 copii pașaport, din partea ambilor părinți;
– fiece soț cetățean român trebuie să dețină un act de identitate românesc
– procura obținută în baza cărții de identitate românești sau pașaport românesc din partea unuia dintre părinți, acel care solicită transcrierea;
– declarația din partea ambilor părinți că sunt de acord ca copilul să obțină cetățenia română și să i se transcrie certificatul de naștere a minorului în Registrul de Stare Civila, cu păstrarea domiciliului (oraș, strada, casa);

Preț de la 990 lei MDL

În cazul că minorilor cu vârsta de peste 14 ani:
– procura se obține din partea minorului cu consințământul părintelui cu domiciliu in România identificat cu carte de identitate românească;
– declarația se face de către minor precum că nu a mai solicitat transcrierea actelor anterior cu consințământul părintelui cu domiciliu in România identificat cu carte de identitate românească;
– declarația din partea ambilor părinți că sunt de acord ca copilul să obțină cetățenia română și să i se transcrie certificatul de naștere a minorului în Registrul de Stare Civila, cu păstrarea domiciliului (oraș, strada, casa);

Notă
1. In caz de lipsă buletin românesc accesați pagina cetatenie romana
2. Evitați obținerea actelor de la persoane necunoscute ce nu pot garanta calitatea serviciilor acordate.
3. Orice serviciu achitat trebuie sa fie insotit de chitanță – doar cu ea puteți contesta calitatea serviciilor acordate.