Unele reguli privind actele de stare civilă

…Acte de stare civilă pentru cetăţeni români aflaţi în străinătate.

Au fost modificate şi completate reglementările privind cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, cei care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română, şi anume cu referire la transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă:
– se precizează unde trebuie mers,
– termene de rezolvare,
– acte necesare.

Cererea de transcreire/înscriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor mulingve ale actelor de stare civilă se depune, personal, de către titulari sau reprezentanţii legali ai acestora, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România. Pentru minori cererea de transcriere/înscriere poate fi depusă de către unul dintre părinţi sau după caz, de reprezentantul lor legal, iar cei care au împlinit vârsta de 14 pot solicita şi personal. Este reglementat şi regimul certificatelor de naștere/extraselor de naștere/extraselor multilingve ale actelor de naștere emise de autoritățile străine, prin care s-a stabilit o altă filiație decât cea prevăzută de legea română, inclusiv precizarea că acest certificat este valabil doi ani de la data eliberării.Contravenţii.

La capitolul din reglementarea de bază privind contravenţiile, prin modificările recente se stabileşte ca neprezentarea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine ofiţerului de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăriei unităţii administrativ-teritoriale/misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României competent, pentru transcrierea/înscrierea în registrele de stare civilă române, în termenele prevăzute de lege, constituie contravenţie sancţionată cu amendă de la 100 la 200 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *