Dosarul este la etapa de examinare

Autoritatea pentru Cetățenie Română verifică îndeplinirea condițiilor necesare de redobândire a cetățeniei române. La aceasta etapă:

 • Cererea de acordare sau de redobândire a cetățeniei este înregistrată la secretariatul tehnic al Comisiei.
 • În cazul în care constată lipsa unor documente necesare soluționării cererii, președintele Comisiei solicită, completarea dosarului. În cazul în care, în termen de cel mult 6 luni de la primirea solicitării, nu sunt transmise actele necesare, cererea se va respinge ca nesusținută.
 • Se solicită de relații de la orice autorități cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) și e), din Legea Cetățeniei Române
 • Se fixează primul termen, la care Comisia va verifica îndeplinirea condițiilor necesare acordării sau redobândirii cetățeniei române potrivit art. 11, la cel mult 5 luni de la data înregistrării cererii.

Jurământul de credință față de România necesită a fi depus în termen de 6 luni de la data comunicării ordinului.

Sunt cazuri când persoana a depus dosarul la redobândirea cetățeniei română, deja a fost publicat ordinul dar din diferite motive scrisoarea nu a ajuns la timp acasă – au pierdut termenul pentru a depune jurământul.

De aceea îți oferim notificare GRATUITĂ despre publicarea ordinului prin Viber sau Telegram.

Ce trebuie sa faci:

 • Accesează modalitatea comodă de a fi informat: Viber sau Telegram
 • Apasa butonul Notificări apoi Notificare dosar nou
 • Scrie numarul dosarului in format 123/RD/2019
  – 123 este numarul dosarului
  – RD este articolul 11
  – 2019 este anul de depunare
 • Trimite datele
 • Îndată ce ordinul va fi publicat – softul DocumentExpert o sa vă notifice automat.

Fiind abonat la notificări ești sigur ca nu vei pierde ordinul emis de Autoritatea pentru Cetatenie Română.

Incearcă Viber sau Telegram.