Etapa de Examinare

Prin câte verificări trebuie să treacă un dosar pentru a fi aprobat de Comisia pentru Cetățenie Română? Ce riști dacă nu ai respectat vreo condiție sau dacă ai omis vreun act necesar?! Află în cele ce urmează!

Care sunt cele 5 Etape de Redobândire a Cetățeniei Române?

1. Depunerea Cererii

Cererea trebuie depusă personal sau, în cazuri justificate, prin mandatar cu procură specială şi autentică! Unde?  La sediul ANC din Bucureşti sau la birourile teritoriale  ale Autorităţii din teritoriu (Iaşi, Suceava, Galaţi şi Timişoara).
Aici se fixează un termen în care Comisia pentru Cetăţenie urmează să verifice îndeplinirea Condiţiilor Obligatorii.
Termen ce nu depășește 5 luni de la data înregistrării Cererii.

2. Soluţionarea Cererii de către Comisia pentru Cetăţenie

În perioada stabilită pentru dezbaterea cererii, comisia verifică îndeplinirea condiţiilor necesare pentru redobândirea cetăţeniei române, potrivit dispoziţiilor de la art. 11 și art. 8 alin. 1 lit. b), c) şi e) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată.
Aceasta și este Etapa de Examinare a Dosarului.

Scrie-ne pe Facebook sau Viber și primește informații cu privire la publicarea ordinului.

3. Raportul Comisiei

Comisia pentru Cetăţenie întocmeşte un raport pe care ulterior îl înaintează preşedintelui ANC.
Acesta cuprinde propunerile motivate ale Comisiei pentru redobândirea cetăţeniei române, sau după caz, de respingere a Cererii.

4. Emiterea Ordinului Preşedintelui ANC de Redobândire a Cetăţeniei Române sau de Respingere a Cererii

După ce președintele  ANC aprobă îndeplinirea condițiilor prevăzute de dispoziţiile legii cetăţeniei române, emite ordinul de redobândire a cetăţeniei.
Ordin care se comunică de îndată solicitantului, prin scrisoare recomandată cu o confirmare de primire.
Iar în cazul în care Preşedintele ANC constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de legea cetăţeniei române, respinge, prin ordin, cererea de redobândire a cetăţeniei române.
Ordin, care de asemenea, se comunică solicitantului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

 5. Depunerea Jurământului

În termen de 6 luni de la data comunicării Ordinului Preşedintelui ANC de redobândire a cetăţeniei române, solicitanții depun jurământul de credinţă faţă de România. După depunerea jurământului, Comisia pentru Cetăţenie eliberează certificatul de cetăţenie română.

Lista depunere Jurământ cetățenie română

Denumire instituțieData cerere econsulatDepunere JurământTimp
Consulatul din Chișinău03.04.202418.04.202414 zile
Consulatul din Bălți02.04.202409.04.20246 zile
Consulatul din Cahul15.03.202408.05.202441 zile
ANC București---

Ce presupune Stadiu Dosar?

Procedură de  examinare și Verificare a etapei la care se află dosarul depus.
Acesta conține informații cu privire la data înregistrării, termenul oferit de ANC pentru examinarea dosarului și soluția de aprobare.
În plus, datorită verificărilor suplimentare te poți asigura că dosarul  tău este complet și nu conține erori. Astfel,  reușești să expediezi către ANC actele solicitate și eviți amânarea soluționării acestuia.

Acte Necesare:

În baza Numărului Dosarului poți urmări:

  • Înregistrarea Cererii;
  • Termenul viitor;
  • Numărul şi data ordinului prin care a fost aprobată sau respinsă Cererea de Acordare sau Redobândire a Cetăţeniei Române.

Important! Informația este reactualizată  periodic în conformitate cu evoluţiile înregistrate pe tot parcursul procedurii legale.

Deși Statul Român oferă Cetățenie Gratuit, în procesul de obținere pot interveni diverse circumstanțe, care necesită asistență juridică, consultanță, suport și verificarea dosarului – iar în asemenea cazuri DocumentExpert îți vin în ajutor!

Ce spun clienții noștri despre noi

Primește o Consultație Gratuită 

Prestări servicii
în bază de contract

Cele mai mici
prețuri